| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (13.05.2018)

W drugim tygodniu maja 2018 r. spadkowi uległy ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej, żyta konsumpcyjnego i jęczmienia paszowego, a zwiększyły się za to ceny kukurydzy. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (13.05.2018)
Ceny zakupu zbóż
 
Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 7–13.05.2018 r. za pszenicę konsumpcyjną płaciły 686 zł/t względem 687 zł/t w poprzednim notowaniu. Jednocześnie ziarno to było o 1% droższe niż miesiąc wcześniej, ale o 2% tańsze niż przed rokiem.
 
W dniach 7–13.05.2018 r. za pszenicę konsumpcyjną, podobnie jak przed tygodniem, w UE płacono 169 EUR/t. Zboże to kosztowało więcej o 1% niż przed miesiącem i o 3,5% niż przed rokiem. Cena pszenicy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 160 EUR/t i była o 5% wyższa niż na Słowacji i w Bułgarii, ale o 7% niższa niż w Niemczech.
 
Cena żyta konsumpcyjnego w kraju wynosiła 568 zł/t i była o 1% mniejsza niż tydzień wcześniej oraz o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 10% tańsze niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 677 zł/t, czyli o 0,3% niższej niż przed tygodniem. Cena ta była o 1% mniejsza niż miesiąc wcześniej, ale o 8% większa niż przed rokiem.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 164 EUR/t, a więc mniej o 0,1% niż w poprzednim tygodniu i o 0,2% mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 9% droższe. W Polsce cena jęczmienia wyrażona w euro ukształtowała się na poziomie 158 EUR/t. Cena ta była o 7% niższa niż w Niemczech, ale 11% wyższa niż na Litwie.
 
W dniach 7–13 maja 2018 r. za kukurydzę w Polsce otrzymywano 672 zł/t, tj. więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku zboże to było o 2% tańsze.
 
Cena kukurydzy w UE w porównaniu z poprzednim tygodniem zwiększyła się o 1,5% do 168 EUR/t. Jednocześnie zboże to było o 2% droższe niż miesiąc i rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 157 EUR/t. Cena ta była o 1% większa ni na Węgrzech, ale o 14% niższa niż w Belgii.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W notowaniu z 16 maja 2018 r. w USA eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się na poziomie 205 EUR/t, a zatem o 0,4% niższym niż przed tygodniem, a SRW – o 4% do 185 EUR/t. We Francji za pszenicę konsumpcyjną płacono 172 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 181 EUR/t, czyli odpowiednio o 0,5% i 0,3% drożej w stosunku do notowań sprzed tygodnia.
 
Eksportowa cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego wyniosła 177 EUR/t, a we Francji 174 EUR/t. W porównaniu z cenami sprzed tygodnia zboże to w portach Morza Czarnego było tańsze o 1,5%, a we Francji – o 2%.
 
Za kukurydzę w USA płacono 160 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 169 EUR/t. Ceny te były odpowiednio o 3% i 2% mniejsze niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: