| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (13.12.2020)

Na rynku krajowym w drugim tygodniu grudnia 2020 r. zaobserwowano nieznaczne zmiany cen zbóż podstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (13.12.2020)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 7–13 grudnia 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 843 zł/t względem 844 zł/t w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 1% mniejsza niż miesiąc wcześniej, ale o 19% większa niż przed rokiem.
 
Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 586 zł/t, a więc więcej o 0,1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było droższe o 2%.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 692 zł/t, czyli niższej o 0,2% niż w poprzednim tygodniu, ale wyższym o 4,5% niż miesiąc wcześniej. Ce na tego zboża była o 4% większa niż przed rokiem.
 
Cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 588 zł/t i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 2% niż przed miesiącem, ale o 7% tańsze niż w analogicznym okresie 2019 r.
 
Za kukurydzę w kraju uzyskiwano 771 zł/t, a więc więcej o 2% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Ziarno to było droższe o 20% niż przed rokiem.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W trzecim tygodniu grudnia 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zwiększyły się ceny pszenicy konsumpcyjnej. W notowaniu z 16 grudnia 2020 r. w USA eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się na poziomie 219 EUR/t, a więc o 1% wyższym niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy SRW zwiększyła się o 1,5% do 220 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 216 EUR/t i była o 2% wyższa niż przed tygodniem, a z kolei w portach Morza Czarnego cena tego zboża pozostała na poziomie 209 EUR/t.
 
Cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego zmniejszyła się o 0,2% do 177 EUR/t, a we Francji wzrosła o 2% do 203 EUR/t. Eksportowa cena kukurydzy w USA w obrębie tygodnia obniżyła się o 2% do 177 EUR/t, a w portach Morza Czarnego tylko o 0,2% do 187 EUR/t. Za kukurydzę we Francji przeciętnie otrzymywano 199 EUR/t.


Tagi:
źródło: