| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (14.03.2021)

Na rynku krajowym w drugim tygodniu marca 2021 r. zaobserwowano dalszy wzrost cen monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (14.03.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW
 
W dniach 8–14 marca 2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną uzyskiwano 962 zł/t, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była wyższa o 3% niż miesiąc wcześniej i o 30% niż przed rokiem.
 
Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 706 zł/t i była większa o 3% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 30% droższe.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 827 zł/t, a zatem wyższej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 8% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 25% większa niż przed rokiem.
 
Za pszenżyto otrzymywano 832 zł/t, czyli więcej o 2% niż tydzień wcześniej i o 4,5% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było droższe o 26% niż w analogicznym okresie 2020 r.
 
Za owies konsumpcyjny płacono 685 zł/t, tj. o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Cena tego ziarna była o 2% wyższa niż przed rokiem.
 
Kukurydzę w kraju nabywano po 888 zł/t, a zatem o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 2% niż przed miesiącem i o 33% niż rok wcześniej.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W trzecim tygodniu marca 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny pszenicy uległy spadkowi. W USA w notowaniu z 17 marca 2021 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 231 EUR/t, a pszenicy SRW – 236 EUR/t. Ceny te były niższe o 2% niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy konsumpcyjnej we Francji zmniejszyła się o 5% do 231 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 3% do 232 EUR/t.
 
Eksportowa cena jęczmienia paszowego we Francji w obrębie tygodnia uległa spadkowi o 4% do 215 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 0,5% do 206 EUR/t. Eksportowa cena kukurydzy we Francji ukształtowała się w granicy 229 EUR/t, tj. o 1% niższym niż tydzień wcześniej. W tym czasie w portach Morza Czarnego za kukurydzę otrzymywano 223 EUR/t, czyli więcej o 1% niż przed tygodniem, a w USA – o 2% do 212 EUR/t.


Tagi:
źródło: