| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (14.06.2020)

Na rynku krajowym w drugim tygodniu czerwca 2020 r. zmiany cen zbóż były nieznaczne. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (14.06.2020)
Krajowe ceny zakupu zbóż

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 8–14 czerwca 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 828 zł/t, a więc więcej o 0,3% niż tydzień wcześniej, ale mniej o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 8% niż przed rokiem.

Cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 548 zł/t względem 550 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była niższa o 5% niż miesiąc wcześniej i o 22% niż w tym samym okresie 2019 r.

Za jęczmień paszowy, tak jak tydzień wcześniej, otrzymywano 694 zł/t. Było to mniej o 2% niż przed miesiącem i o 12% niż przed rokiem.

Cena kukurydzy wyniosła 751 zł/t względem 750 zł/t w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było droższe o 0,4% niż miesiąc wcześniej i o 7% niż przed rokiem.

Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych

W trzecim tygodniu czerwca 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały obniżki cen zbóż. W USA w notowaniu z 17 czerwca 2020 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 187 EUR/t, a pszenicy SRW – 184 EUR/t, mniej niż przed tygodniem odpowiednio o 4% i 2%. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 183 EUR/t, a zatem niższej o 2% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża zmalała o 0,4% do 182 EUR/t.

Cena jęczmienia paszowego we Francji w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 3% do 163 EUR/t. W portach Morza Czarnego za zboże to uzyskiwano 157 EUR/t czyli więcej o 1% niż przed tygodniem.

Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 144 EUR/t, a w portach Morza Czarnego 161 EUR/t. Ceny te były większe niż w poprzednim notowaniu odpowiednio o 3% i 1%. Cena kukurydzy we Francji wyniosła 170 EUR/t i była o 3% mniejsza niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: