| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (15.04.2018)

Na rynku krajowym w drugim tygodniu kwietnia 2018 r. ponownie zwiększyły się ceny monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (15.04.2018)
Ceny zakupu zbóż
 
W dniach 9–15.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 679 zł/t - 163 EUR/t, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 1% tańsze niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym w drugim tygodniu kwietnia 2018 r. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 167 EUR/t - 696 zł/t i była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% wyższa niż przed miesiącem. Spośród najważniejszych polskich partnerów handlowych większe ceny niż w Polsce zaobserwowano m.in. w Niemczech – 169 EUR/t i w Czechach – 171 EUR/t, a niższe na Słowacji – 149 EUR/t.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 578 zł/t, tj. o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była również o 1% wyższa niż przed miesiącem, ale o 3% niższa od notowanej przed rokiem.
 
Przeciętna cena jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 681 zł/t - 163 EUR/t, a zatem większej o 0,3% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. Cena tego ziarna była o 7% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 165 EUR/t - 686 zł/t. Cena ta była o 0,5% niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% wyższa niż przed miesiącem. Większe niż w kraju ceny za to zboże uzyskiwano m.in. w Niemczech – 172 EUR/t i we Francji – 176 EUR/t, a nieco mniejsze np. w Wielkiej Brytanii - 160 EUR/t.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: