| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (16.01.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (16.01.2022)
W dniach 10–16.01.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 306 zł/t, czyli mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była mniejsza o 0,5% niż miesiąc wcześniej, ale większa o 42% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 155 zł/t, a zatem więcej o 2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 3% niż przed miesiącem i o 89% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 157 zł/t, a więc niższym o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 3% niż miesiąc wcześniej i o 64% niż przed rokiem.

Zakłady zbożowe pszenżyto kupowały po 1 183 zł/t, tj. drożej o 0,3% niż tydzień wcześniej. Zboże to było tańsze o 2% niż przed miesiącem, ale droższe o 60% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 064 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. Cena tego zboża była wyższa o 32% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: