| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (16.08.2020)

Podaż ziarna z nowych zbiorów przyczyniła się do sezonowej obniżki cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (16.08.2020)
W lipcu 2020 r. cena skupu pszenicy według danych GUS ukształtowała się w granicy 716 zł/t, a więc mniejszej o 12% niż w czerwcu 2020 r., ale większej o 6% niż w lipcu 2019 r.
 
Spadek cen pszenicy, w porównaniu z poprzednim miesiącem, wystąpił we wszystkich województwach. Największą zniżkę cen odnotowano w woj. śląskim o 20%, podkarpackim i pomorskim - po 18%, a najmniejszą w woj. świętokrzyskim o 2%. W zależności od rejonu kraju cena pszenicy wynosiła od 627 zł/t w woj. podkarpackim i 671 zł/t w woj. śląskim do 763 zł/t w woj. świętokrzyskim i 744 zł/t w woj. zachodniopomorskim.
 
Cena żyta w lipcu 2020 r. wyniosła 555 zł/t i była niższa o 10% niż w poprzednim miesiącu i o 4% niż rok wcześniej. Spadek cen żyta zaobserwowano we wszystkich województwach, w tym największy – w kujawsko-pomorskim i lubuskim – po 17%, a najmniejszy w zachodniopomorskim – o 2,4% i dolnośląskim – o 3,6%. Zboże to było najtańsze w woj. podkarpackim – 460 zł/t i w woj. podlaskim – 465 zł/t, a najdroższe w woj. zachodniopomorskim – 659 zł/t i w woj. wielkopolskim – 566 zł/t.
 
Za to cena jęczmienia ogółem ukształtowała się w granicy 601 zł/t. Była ona niższa o 13% niż w czerwcu 2020 r. i o 2% niż rok wcześniej. Za kukurydzę producenci otrzymywali 750 zł/t, czyli więcej o 1% niż miesiąc wcześniej i o 8% niż przed rokiem.
 
Krajowe i unijne ceny zakupu zbóż
 
Na rynku krajowym w drugim tygodniu sierpnia 2020 r. trwające żniwa przyczyniły się do zniżki cen niektórych zbóż podstawowych. W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 10–16 sierpnia 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 699 zł/t względem 700 zł/ tydzień wcześniej. Cena ta była niższa o 12,5% niż przed miesiącem, ale o 3% wyższa niż w analogicznym okresie 2019 r.
 
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 493 zł/t wobec 494 zł/t przed tygodniem. Cena ta była niższa o 7% niż miesiąc wcześniej i o 9,5% niż w tym samym okresie 2019 r.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 588 zł/t, czyli mniejszym o 3% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było tańsze o 4% niż przed miesiącem i o 7% niż rok wcześniej.
 
Natomiast cena owsa konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 585 zł/t i była wyższa o 3% niż tydzień wcześniej. Ziarno to było jednak o 3% tańsze niż przed rokiem.
 
Przeciętna cena kukurydzy w kraju osiągnęła granicę 844 zł/t, a zatem wyższy o 2% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była większa o 9% od notowanej miesiąc wcześniej i o 20% niż w porównywalnym okresie 2019 r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!