| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (16.09.2018)

Na rynku krajowym w drugim tygodniu września 2018 r. zwiększyły się ceny monitorowanych zbóż konsumpcyjnych, a ceny zbóż paszowych uległy spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (16.09.2018)
Ceny zakupu zbóż
 
Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 10–16 września 2018 r. za pszenicę konsumpcyjną płaciły 804 zł/t, a więc o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu. Jednocześnie ziarno to było droższe o 3% niż miesiąc wcześniej i o 22% niż przed rokiem.
 
W dniach 10–16.09.2018 r. za pszenicę konsumpcyjną w UE uzyskiwano 181 EUR/t, czyli o 3% mniej niż w poprzednim tygodniu. Zboże to było o 1% tańsze niż przed miesiącem, ale o 14% droższe niż przed rokiem. Cena pszenicy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 187 EUR/t i była wyższa o 12% niż w Czechach i o 17% niż na Słowacji, ale o 8% mniejsza niż w Niemczech.
 
Cena żyta konsumpcyjnego w kraju wyniosła 677 zł/t i była wyższa o 5% niż tydzień wcześniej oraz o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 20% droższe niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 767 zł/t, a zatem o 0,3% niższym niż przed tygodniem. Był to poziom wyższy o 5% niż miesiąc wcześniej i o 26% niż przed rokiem.
 
W UE za jęczmień paszowy płacono średnio 183 EUR/t, tj. o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale na poziomie podobnym do notowanego przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było droższe o 26%. W Polsce cena jęczmienia wyrażona w euro ukształtowała się na poziomie 179 EUR/t, czyli o 12% mniejszym niż w Niemczech, ale o 30% większym niż na Słowacji.
 
W dniach 10–16 września 2018 r. za kukurydzę w Polsce otrzymywano 703 zł/t, a więc mniej o 7,5% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku zboże to było o 7% tańsze.
 
Cena kukurydzy w UE, w porównaniu z poprzednim tygodniem, uległa spadkowi o 5% do 165 EUR/t. Jednocześnie zboże to kosztowało mniej o 7% niż miesiąc wcześniej, ale o 4% więcej niż przed rokiem. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 164 EUR/t i była o 12% wyższa od średniej na Słowacji, ale o 7% niższa niż we Francji.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W notowaniu z 19 września 2018 r. w USA eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się w granicy 210 EUR/t, a pszenicy SRW – 188 EUR/t, w obu przypadkach o 4% większej niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji za pszenicę konsumpcyjną płacono 205 EUR/t, czyli o 0,4% więcej niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – mniej o 2% do 188 EUR/t.
 
Eksportowa cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego i we Francji w obrębie tygodnia uległa zmalała o 1% i wyniosła odpowiednio 201 EUR/t i 205 EUR/t.
 
Za kukurydzę w portach Morza Czarnego uzyskiwano 144 EUR/t, tj. o 6% mniej niż przed tygodniem, a w USA – o 4% do 131 EUR/t. We Francji cena kukurydzy ukształtowała się w granicy 177 EUR/t, a zatem niższym o 3% niż przed tygodniem.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!