| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (16.12.2018)

Słabsze niż przed rokiem zbiory zbóż w Polsce i na świecie powodują, że ceny ziarna utrzymują się na poziomie większym niż w porównywalnym czasie poprzedniego sezonu. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (16.12.2018)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W dniach 10–16 grudnia 2018 r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płaciły 833 zł/t względem 830 zł/t tydzień wcześniej, co oznacza wzrost o 0,4%. Jednocześnie cena tego zboża była podobna do notowań sprzed przed miesiąca, ale o 22% wyższa niż rok wcześniej.
 
Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 715 zł/t i była o 1% mniejsza niż tydzień wcześniej. Ziarno to było tańsze o 0,4% niż przed miesiącem, ale o 22% droższe niż w tym samym okresie 2017 r.
 
Cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 822 zł/t względem 821 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była wyższa o 4% niż miesiąc wcześniej i o 23% niż przed rokiem.
 
Za kukurydzę, podobnie jak przed miesiącem, uzyskiwano 715 zł/t. Cena ta była niższa o 1% niż przed tygodniem. Jednocześnie kukurydza była o 19% droższa niż rok wcześniej.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
Na rynkach zagranicznych w trzecim tygodniu grudnia 2018 r. zmiany cen monitorowanych zbóż były różnokierunkowe. W USA w notowaniu z 19.12.2018 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 197 EUR/t, a HRW – 214 EUR/t. Ceny te były o 0,4–0,5% mniejsze niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 211 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 210 EUR/t, a więc wyższej niż przed tygodniem odpowiednio o 0,4% i 2,5%.
 
Za jęczmień paszowy we Francji, podobnie jak przed tygodniem, uzyskiwano 211 EUR/t, natomiast w portach Morza Czarnego – mniej o 1% do 208 EUR/t.
 
Eksportowa cena kukurydzy w obrębie tygodnia we Francji zwiększyła się o 0,5% do 185 EUR/t, a w portach Morza Czarnego o 1% do 149 EUR/t. W tym czasie w USA cena tego zboża wyniosła 150 EUR/t i była o 1% niższa niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: