| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (17.04.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (17.04.2022)
Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 21.04.2022 r. ukształtowała się na poziomie 405,75 EUR/t względem 398,50 EUR/t w notowaniu z 20.04.2022 r., co daje wzrost o 1,8%. Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była wyższa o 1,2% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 14.04.2022 r. Cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 21.04.2022 r., podobnie jak w notowaniu z 20.04.2022 r., ukształtowała się na poziomie 331,00 EUR/t. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była niższa o 0,5% w stosunku do ceny notowanej przed tygodniem tj. 14.04.2022 r.

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

Na rynku krajowym w drugim tygodniu kwietnia 2022 r. odnotowano dalszy nieznaczny wzrost monitorowanych cen zbóż. Wyjątkiem były ceny owsa konsumpcyjnego, które uległy spadkowi.

W dniach 11–17.04.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 655 zł/t, czyli więcej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 8% niż miesiąc wcześniej i o 78% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 314 zł/t i była większa o 0,2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 7% niż przed miesiącem i o 79% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 392 zł/t, a zatem wyższym o 0,5% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była większa o 11% od notowanej miesiąc wcześniej i o 65% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Za pszenżyto płacono 1 421 zł/t, a więc więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 8% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 70% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny nabywano po 1 226 zł/t. Zboże to było tańsze o 3,5% niż przed tygodniem, ale droższe o 14,5% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies był droższy o 81%.

Za kukurydzę w kraju otrzymywano 1 433 zł/t względem 1431 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 10% niż przed miesiącem i o 56% niż przed rokiem.

Ceny na rynkach zagranicznych

Pod koniec drugiej dekady kwietnia 2022 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zmniejszyły się ceny pszenicy. W USA w notowaniu z 20 kwietnia 2022 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 471 EUR/t, tj. mniej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 410 EUR/t, a więc niższym o 2% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się o 0,4% do 408 EUR/t.

Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 401 EUR/t, a zatem mniej o 1% niż przed tygodniem, natomiast w portach Morza Czarnego cena tego zboża pozostała niezmienna i wynosiła 355 EUR/t. Cena kukurydzy w USA w skali tygodnia wzrosła o 2% do 337 EUR/t. W tym czasie we Francji cena tego zboża zmniejszyła się o 0,2% do 348 EUR/t.


Tagi:
źródło: