| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (17.05.2020)

Na rynku krajowym w drugim tygodniu maja 2020 r. zaobserwowano nieznaczne zmiany cen monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (17.05.2020)
Krajowe ceny zakupu zbóż

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 11–17 maja 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 835 zł/t. Było to więcej o 0,4% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 5% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym w drugim tygodniu maja 2020 r. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 179 EUR/t - 811 zł/t i była o mniejsza 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Zboże to było o 2% tańsze niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 184 EUR/t, a zatem wyższej o 3% od średniej unijnej. Cena tego zboża była m.in. niższa o 8% niż w Niemczech, ale o około 9% większa niż w Czechach i na Słowacji.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 576 zł/t, czyli więcej o 0,3% niż przed tygodniem. Cena ta była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 20% niższa niż w analogicznym czasie 2019 r.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w obrębie 706 zł/t i była o 1% niższa niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było droższe o 3% niż przed miesiącem, ale o 12% tańsze niż rok wcześniej. Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 157 EUR/t - 712 zł/t, tj. o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była niższa o 2% od notowanej przed miesiącem i o 11% niż rok wcześniej. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro wynosząca 156 EUR/t była o 1% mniejsza od średniej unijnej. Jednocześnie cena jęczmienia była m.in. niższa o 4% niż w Niemczech, ale o 12% wyższa niż na Słowacji.
 
Cena kukurydzy w kraju wyniosła 748 zł/t i była podobna do notowanej w poprzednim tygodniu. Jednocześnie za kukurydzę płacono więcej o 5% niż miesiąc i rok wcześniej. Cena kukurydzy w UE wyniosła 162 EUR/t - 733 zł/t. Cena tego zboża była niższa o 0,5% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku kukurydza była droższa o 1%. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 165 EUR/t i była wyższa o 2% niż średnio w UE oraz o 18% niż na Słowacji.
 
Cena pszenżyta ukształtowała się w obrębie 699 zł/t, a zatem wyższym o 0,3% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Jednak cena tego zboża była niższa o 10% niż przed rokiem.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W trzecim tygodniu maja 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zaobserwowano obniżkę cen pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego. W USA w notowaniu z 19 maja 2020 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 197 EUR/t, a pszenicy SRW – 193 EUR/t, odpowiednio mniej o 6% i 4% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 202 EUR/t, tj. niższym o 1% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża zmniejszyła się o 2% do 205 EUR/t.
 
Za jęczmień paszowy we Francji otrzymywano 167 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 165 EUR/t, przy czym w obu przypadkach było to mniej o 1% niż przed tygodniem. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się w obrębie 140 EUR/t, czyli drożej o 0,5% niż w poprzednim notowaniu. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 161 EUR/t i była o 2% wyższa.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!