| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (17.10.2021)

Na rynku krajowym w drugim tygodniu października 2021 r. ponownie zwiększyły się ceny pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i owsa. Wyjątkiem były ceny żyta konsumpcyjnego i kukurydzy, które uległy spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (17.10.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW

W dniach 11–17.10.2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną otrzymywano 1 073 zł/t, czyli więcej o 2% niż tydzień wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 35% niż przed rokiem.

Cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 846 zł/t, a zatem to mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu, ale więcej o 5% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było droższe o 59%.

Cena jęczmienia paszowego wyniosła 889 zł/t i była wyższa o 0, 3% niż tydzień wcześniej. Zboże to kosztowało więcej o 3% niż przed miesiącem i o 43% niż przed rokiem.

Za pszenżyto uzyskiwano 930 zł/t, a zatem więcej o 1% niż przed tygodniem i o 6% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była wyższa o 43% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Cena owsa konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 723 zł/t, tj. wyższym o 1% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Zboże to było droższe o 22% niż przed rokiem.

Kukurydzę w kraju kupowano po 915 zł/t w odniesieniu do 1 025 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była niższa o 18% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 30% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: