| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (19.01.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (19.01.2020)
 

Krajowe ceny zakupu

 

W dniach 13–19 stycznia 2020 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną w kraju płacono 729 zł/t, a więc mniej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej, ale niższa o 15% niż przed rokiem.

 

Na rynku unijnym cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 180 EUR/t - 764 zł/t, czyli więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż przed miesiącem. Zboże to było o 9% tańsze niż przed rokiem. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 172 EUR/t, a zatem niższej o 5% od średniej unijnej. Była ona mniejsza niż m.in. w Niemczech o 13% i we Francji o 12%, ale wyższa o 3% niż w Czechach i o 1% niż na Słowacji.

 

Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 558 zł/t, a więc więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 4% mniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 23% tańsze.

 

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 651 zł/t, czyli o 1% niższym niż tydzień wcześniej. Jęczmień był tańszy o 3% niż przed miesiącem i o 23% niż przed rokiem. Za jęczmień paszowy na terenie UE płacono 164 EUR/t - 696 zł/t. Cena ta była wyższa o 0,1% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 14% tańsze. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro - 153 EUR/t była o 6,5% mniejsza od średniej unijnej. Jednocześnie cena ta była niższa niż m.in. w Niemczech i we Francji - w obu przypadkach o 10%.

 

Kukurydzę w kraju zbywano po 646 zł/t, tj. taniej o 2% niż w poprzednim notowaniu, ale drożej o 2% niż miesiąc wcześniej. Cena kukurydzy była jednak o 12% mniejsza niż w analogicznym czasie poprzedniego roku.

 

Cena kukurydzy w UE, w porównaniu z poprzednim tygodniem, zmniejszyła się o 0,2% do 161 EUR/t - 684 zł/t. Zboże to kosztowało więcej o 2% niż przed miesiącem, ale było tańsze o 0,5% niż rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 152 EUR/t i była niższa o 5,5% niż średnio w UE, ale wyższa o 18% niż na Słowacji.

 

Ceny na rynkach zagranicznych

 

W trzecim tygodniu stycznia 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zwiększyły się ceny kukurydzy, a wahania cen wystąpiły w sprzedaży pszenicy i jęczmienia. W USA w notowaniu z 22 stycznia 2020 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 238 EUR/t, a HRW 213 EUR/t. Cena pszenicy SRW była o 3% większa niż przed tygodniem, natomiast HRW – o 1% mniejsza. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej, w porównaniu z poprzednim notowaniem, utrzymała się w granicy 202 zł/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża wzrosła o 3% do 207 EUR/t.

 

Za jęczmień paszowy w portach Morza Czarnego płacono 169 EUR/t, a więc o 1% więcej niż przed tygodniem. We Francji cena tego ziarna wyniosła też 169 EUR/t i była o 3% niższa niż we wcześniejszym notowaniu.

 

Cena kukurydzy w USA w obrębie tygodnia wzrosła o 1% do 162 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 2% do 164 EUR/t. W tym czasie we Francji cena tego zboża wyniosła 176 EUR/t.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!