| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (19.06.2022)

W trzecim tygodniu czerwca 2022 r. na rynku krajowym przeważały zwyżki monitorowanych cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (19.06.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W dniach 13–19.06.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 713 zł/t względem1 710 zł/t w poprzednim tygodniu i 1 732 zł/t miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 78% wyższa niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 1 384 zł/t i była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 2% niż przed miesiącem i o 78% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 483 zł/t, a zatem wyższej o 1% od notowanego tydzień wcześniej. Cena ta była jednak mniejsza o 1% niż przed miesiącem, ale większa o 65% niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za pszenżyto płacono przeciętnie 1 468 zł/t, o około 2% mniej niż przed tygodniem i miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o 63% droższe niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny w kraju nabywano po 1 319 zł/t. Zboże to było o 2% tańsze niż przed tygodniem, ale o 1% droższe niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies kosztował 2,2 razy więcej.

Za kukurydzę uzyskiwano 1 469 zł/t, czyli o 3% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 1% niższa niż przed miesiącem, ale o 46% wyższa niż przed rokiem.

Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w czwartym tygodniu czerwca 2022 r. ceny zbóż uległy sporemu spadkowi. W USA 22 czerwca 2022 r., średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 421 EUR/t, a pszenicy SRW 360 EUR/t. Ceny tych zbóż w obu przypadkach były o 8% mniejsze niż przed tygodniem. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 384 EUR/t, a zatem niższym o 3% niż tydzień wcześniej. Za jęczmień paszowy w portach Morza Czarnego uzyskiwano 356 EUR/t, tj. mniej o 3% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena tego zboża obniżyła się o 4% do 337 EUR/t. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 330 EUR/t wobec 331 EUR/t przed tygodniem, a zatem to spadek o 0,3%.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 24.06.2022 r. ukształtowała się na poziomie 357,25 EUR/t wobec 369,00 EUR/t w notowaniu z 23.06.2022 r., tj. zniżka o 3,2%. Cena pszenicy była niższa o 8,7% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem wynoszącą 391,50 EUR/t.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 24.06.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 305,50 EUR/t i była niższa o 0,2% niż w notowaniu z 23.06.2022 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 9,3% mniejsza od ceny uzyskanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: