| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (19.07.2020)

Na krajowym rynku w trzecim tygodniu lipca 2020 r. trwające żniwa przyczyniły się do obniżki cen niektórych zbóż podstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (19.07.2020)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 13–19.07.2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 800 zł/t. Cena ta była wyższa o 0,2% niż tydzień wcześniej, ale niższa o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie pszenica konsumpcyjna była o 14% droższa niż przed rokiem.
 
Cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 530 zł/t, a więc niższej o 4% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie zboże to było tańsze o 2,5% niż miesiąc wcześniej i o 10% niż w analogicznym okresie 2019 r.
 
Za jęczmień paszowy w kraju otrzymywano 614 zł/t względem 616 zł/t tydzień wcześniej. Była to cena niższa o 11% niż przed miesiącem i o 1% niż przed rokiem.
 
Cena pszenżyta wyniosła 687 zł/t i była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o ponad 1% tańsze niż przed miesiącem, ale droższe o 11% niż rok wcześniej.
 
Cena zakupu kukurydzy ukształtowała się na poziomie 777 zł/t, a zatem wyższym o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była większa o 3% od notowanej miesiąc wcześniej i o 12% niż w analogicznym okresie 2019 r.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W czwartym tygodniu lipca 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zaobserwowano obniżki cen pszenicy. W USA w notowaniu z 22 lipca 2020 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się w granicy 193 EUR/t, a pszenicy SRW – 206 EUR/t. Ceny te były mniejsze niż przed tygodniem odpowiednio o 3% i o 1%. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 190 EUR/t i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej.
 
W tym czasie w portach Morza Czarnego zboże to potaniało także o 1% do 179 EUR/t. Eksportowa cena jęczmienia paszowego we Francji w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 2% do 167 EUR/t, a z kolei w portach Morza Czarnego cena tego zboża wzrosła o 2% do 160 EUR/t.
 
Eksportowa cena kukurydzy w portach Morza Czarnego ukształtowała się na poziomie 159 EUR/t, czyli niższym o 1% niż tydzień wcześniej, a w USA – o 0,2% do 145 EUR/t.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!