| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (20.01.2019)

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu stycznia 2019 r. zwiększyły się ceny zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (20.01.2019)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W dniach 14–20 stycznia 2019 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną w kraju płacono 855 zł/t, a więc więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była wyższa o 2,5% niż miesiąc wcześniej i o 24% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 198 EUR/t - 849 zł/t, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% mniej niż przed miesiącem. Zboże to było droższe o 21% niż przed rokiem. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 199 EUR/t, tj. o 1% wyższej od średniej unijnej. Była ona m.in. mniejsza o 5% niż w Niemczech, o 3% niż we Francji, ale większa o 4% niż w Czechach i o 18% niż na Słowacji.
 
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju otrzymywano 724 zł/t, a więc to wzrost o 1,5% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 24% droższe.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 840 zł/t, tj. o 2% wyższej niż tydzień wcześniej. Jęczmień kosztował więcej o 3% niż przed miesiącem i o 26% niż przed rokiem.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 191 EUR/t - 817 zł/t. Cena ta była mniejsza o 0,4% niż w poprzednim tygodniu i o 9% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 22,5% droższe. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro wynosiła 196 EUR/t była wyższa o 3% od średniej unijnej. Jednocześnie cena ta była m.in. niższa o 3,5% niż w Niemczech, o 3% niż we Francji, ale o 26% większa niż na Słowacji.
 
Kukurydzę w kraju skupowano po 735 zł/t, a więc o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była o 19% wyższa od otrzymanej w analogicznym czasie 2018 r.
 
Cena kukurydzy w UE w porównaniu z poprzednim tygodniem zmniejszyła się o 2% do 162 EUR/t - 695 zł/t. Zboże to było o 2% tańsze niż przed miesiącem, ale o 3% droższe niż rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 171 EUR/t i była o 6% większa niż średnio w UE. Krajowa kukurydza była o 24% droższa niż na Słowacji.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W przedostatnim tygodniu stycznia 2019 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zwiększyły się ceny pszenicy i kukurydzy, a spadkowi uległy ceny jęczmienia paszowego. W USA w notowaniu z 23 stycznia 2019 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 202 EUR/t, a HRW – 215 EUR/t. Ceny te były większe niż przed tygodniem w obu przypadkach o 3%. W tym czasie we Francji pszenica konsumpcyjna zwiększyła się o 1% do 211 EUR/t, a w portach Morza Czarnego o 2% do 215 EUR/t.
 
Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 202 EUR/t, czyli o 1% mniej niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – 206 EUR/t, a więc to spadek o 0,2%.
 
Cena kukurydzy w USA i we Francji w obrębie tygodnia wzrosła po 2%, odpowiednio do 151 EUR/t i 189 EUR/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego kukurydza podrożała o 1% do 157 EUR/t.


Tagi:
źródło: