| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (20.02.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (20.02.2022)
W dniach 14–20.02.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 260 zł/t, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 35% większa niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 079 zł/t, tj. mniej o 4% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Zboże to było jednak o 63% droższe niż przed rokiem.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 126 zł/t względem 1 128 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 1% tańsze niż przed miesiącem, ale o 43% droższe niż w porównywalnym tygodniu 2021 r. Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto po 1 122 zł/t, czyli taniej o 2% niż tydzień wcześniej i o 4,5% niż przed miesiącem. Pszenżyto było jednak o 40% droższe niż przed rokiem.

Za kukurydzę krajowi dostawcy otrzymywali 1 097 zł/t, a zatem więcej o 0,3% niż tydzień wcześniej i o 2% przed miesiącem. Cena tego zboża była również wyższa o 27% niż przed rokiem.
Tagi:
źródło: