| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (20.05.2018)

W trzecim tygodniu maja 2018 r. ceny zbóż uległy nieznacznemu spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (20.05.2018)
Skup zbóż
 
W Polsce w okresie lipiec 2017 – kwiecień 2018, pomimo dobrych zbiorów, skupiono 8,6 mln ton zbóż podstawowych z mieszankami,a więc tylko o 0,3% więcej niż w tym samym okresie sezonu 2016/2017. Do skupu dostarczana jest głównie pszenica. Skup pszenicy, w stosunku do porównywalnego okresu sezonu 2016/2017, uległ spadkowi o 3% do 6,2 mln ton. Obniżka pszenicy została zrekompensowana zwyżką skupu innych rodzajów zbóż, tj. żyta o 17% do 0,7 mln ton oraz jęczmienia o 1% do 0,7 mln ton.
 
Poza tym w czasie lipiec 2017 – kwiecień 2018 skupiono 2,1 mln ton kukurydzy, a zatem to 11% mniej niż w tym samym czasie poprzedniego sezonu.
 
Ceny zakupu zbóż
 
Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14–20.05.2018 r. za pszenicę konsumpcyjną płaciły 684 zł/t, czyli o 0,3% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było o 2% droższe niż miesiąc wcześniej, ale o 6% tańsze niż przed rokiem.
 
Cena żyta konsumpcyjnego w kraju wynosiła 567 zł/t względem 568 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to kosztowało więcej o 1% niż przed miesiącem, ale mniej o 6% niż w porównywalnym czasie poprzedniego roku.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 660 zł/t, tj. mniejszym o 2% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku jęczmień paszowy był o 0,3% tańszy.
 
Cena pszenżyta ukształtowała się na poziomie 630 zł/t, czyli niższym o 0,5% niż tydzień wcześniej. Ziarno to było o 0,3% droższe niż przed miesiącem, ale o 7% tańsze niż przed rokiem.
 
Za kukurydzę otrzymywano 671 zł/t względem 672 zł/t we wcześniejszym tygodniu. Cena tego ziarna była o 2% większa od uzyskanej miesiąc wcześniej, ale o 3,5% mniejsza niż w analogicznym czasie 2017 r.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W czwartym tygodniu maja 2018 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych w USA i UE zboża podrożały, a w portach Morza Czarnego minimalnie potaniały. W USA w notowaniu z 23 maja 2018 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się w granicy 217 EUR/t, a SRW – 196 EUR/t, w obu przypadkach o 6% wyższej niż przed tygodniem. We Francji za pszenicę konsumpcyjną płacono 176 EUR/t, czyli drożej o 3% w stosunku do notowań sprzed tygodnia. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża zmalała o 0,3% do 180 EUR/t.
 
Eksportowa cena jęczmienia paszowego we Francji w obrębie tygodnia zwiększyła się o 1% do 176 EUR/t. W portach Morza Czarnego zboże to potaniało o 1% do 175 EUR/t.
 
Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 165 EUR/t, a więc o 3% wyższym niż przed tygodniem. We Francji za kukurydzę płacono 173 EUR/t, tj. to 0,5% więcej niż przed dwoma tygodniami. W portach Morza Czarnego cena tego ziarna wyniosła 167 EUR/t i była o 1% mniejsza niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: