| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (21.02.2021)

Na rynku krajowym zmiany cen zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (21.02.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W dniach 15–21 lutego 2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną, podobnie jak tydzień wcześniej, otrzymywano 935 zł/t. Cena tego zboża była wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej i o 25% niż przed rokiem.
 
Cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 661 zł/t, a zatem niższej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu, ale większej o 4% niż przed miesiącem i o 14% niż przed rokiem.
 
Cena jęczmienia paszowego wyniosła 789 zł/t i była wyższa o 3% niż tydzień wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było droższe o 17%.
 
Za pszenżyto otrzymywano 802 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 7% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była wyższa o 26% przed rokiem.
 
Kukurydzę w kraju kupowano po 865 zł/t, a więc taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była jednak wyższa o 4% niż miesiąc wcześniej i o 31% niż przed rokiem.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W czwartym tygodniu lutego 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały zwyżki cen zbóż. W USA w notowaniu z 24 lutego 2021 r. eksportowe ceny pszenicy (na bazie FOB) zarówno HRW, jak i SRW ukształtowały się w granicy 245 EUR/t. Były one większe niż przed tygodniem odpowiednio o 3% i 4%. W tym czasie cena pszenicy konsumpcyjnej we Francji zwiększyła się o 5% do 247 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 2% do 235 EUR/t.
 
Wysyłkowa cena jęczmienia paszowego we Francji w obrębie tygodnia wzrosła o 5% do 231 EUR/t, a w portach Morza Czarnego cena tego zboża uległa obniżeniu o 0,3% do 201 EUR/t.
 
Eksportowa cena kukurydzy we Francji ukształtowała się na poziomie 234 EUR/t, czyli o 3% wyższym niż tydzień wcześniej, a w portach Morza Czarnego – o 1% do 217 EUR/t. W tym czasie za kukurydzę w USA otrzymywano 209 EUR/t, a więc o 0,3% więcej niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: