| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (21.06.2020)

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu czerwca 2020 r. ceny monitorowanych zbóż podstawowych uległy spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (21.06.2020)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 15–21 czerwca 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 821 zł/t, a więc mniej o 1% niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. Jednak ziarno to było o 8% droższe niż rok wcześniej.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 543 zł/t, czyli mniej o 1% niż przed tygodniem i miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena ta była niższa o 21% niż w analogicznym okresie 2019 r.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 692 zł/t, a więc mniejszym o 0,2% niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż przed miesiącem. Zboże to było o 11% tańsze niż przed rokiem.
 
Cena pszenżyta w kraju wyniosła 696 zł/t i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej. Był to poziom cen mniejszy o 0,2% niż przed miesiącem i o 5% niż przed rokiem.
 
Cena kukurydzy ukształtowała się w granicy 755 zł/t, a zatem wyższym o 1% niż tydzień wcześniej i o 0,5% niż przed miesiącem. Cena tego zboża była o 8% większa niż przed rokiem.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W czwartym tygodniu czerwca 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych utrzymał się zniżkowy trend cen zbóż. W USA w notowaniu z 24 czerwca 2020 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 181 EUR/t i była o 2% mniejsza niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy HRW pozostała na poziomie 187 EUR/t. W portach Morza Czarnego oraz we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej, w porównaniu z notowaniami sprzed tygodnia, uległa zmniejszeniu o 2% odpowiednio do 178 EUR/t i 179 EUR/t.
 
Eksportowa cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego w obrębie tygodnia zmalała o 1% do 156 EUR/t. We Francji za zboże to płacono 162 EUR/t, czyli o 0,4% mniej niż przed tygodniem.
 
Cena wysyłkowa kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 143 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 160 EUR/t, w obu przypadkach niższym o 1% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji za kukurydzę uzyskiwano 169 EUR/t, tj. mniej o 0,5%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!