| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (21.11.2021)

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu listopada 2021 r. zaobserwowano zwyżki cen zbóż. Wyjątkiem były ceny jęczmienia paszowego, które uległy spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (21.11.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW

W dniach 15–21.11.2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną uzyskiwano 1 215 zł/t, a zatem więcej o 2% niż tydzień wcześniej i o 12,5% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 42,5% niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w kraju płacono 1 017 zł/t, a zatem więcej o 8% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 17% niż miesiąc wcześniej i o 79% niż w analogicznym okresie 2020 r.

Cena jęczmienia paszowego wyniosła 965 zł/t i była niższa o 2% niż tydzień wcześniej. Jednak zboże to było droższe o 7% niż przed miesiącem i o 46% niż przed rokiem.

Za pszenżyto w kraju otrzymywano 1 076 zł/t, a więc więcej o 7% niż przed tygodniem i o 15% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była wyższa o 52% niż w tym samym okresie 2020 r.

Cena owsa konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 941 zł/t, a zatem wyższej o 6% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 25% niż przed miesiącem i o 64% niż przed rokiem.

Za kukurydzę „suchą” średnio w kraju płacono 1 006 zł/t, tj. o 2% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 6% niż miesiąc wcześniej i o 33% niż przed rokiem. Kukurydzę z tegorocznych zbiorów o podwyższonej wilgotności nabywano po 662 zł/t, a więc drożej o 2% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 9% niż przed miesiącem i o 59% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: