| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (22.04.2018)

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu kwietnia 2018 r. spadkowi uległy ceny pszenicy konsumpcyjnej, żyta konsumpcyjnego oraz jęczmienia paszowego, a za to zwiększyła się cena kukurydzy. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (22.04.2018)
 
W dniach 16–22.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 674 zł/t, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 4% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym w trzecim tygodniu kwietnia 2018 r. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 166 EUR/t -702 zł/t, czyli o 0,5% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% więcej niż przed miesiącem. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 159 EUR/t, czyli o 4% niższym niż średnia w UE. Spośród najważniejszych polskich partnerów handlowych wyższe ceny niż w Polsce zaobserwowano m.in. w Niemczech – 168 EUR/t i w Czechach – 167 EUR/t, a niższe na Słowacji – 148 EUR/t.
 
Krajowa cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 562 zł/t i była mniejsza o 3% niż przed tygodniem oraz o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 6% tańsze.
 
Cena jęczmienia paszowego wyniosła 676 zł/t, tj. spadek o 1% względem poprzedniego tygodnia. Ziarno to było droższe o 0,4% niż miesiąc wcześniej i o 5% niż przed rokiem.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 163 EUR/t - 691 zł/t. Cena ta była o 1% niższa niż we wcześniejszym tygodniu, ale o 1% wyższa niż przed miesiącem. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w walucie unijnej wyniosła 160 EUR/t i była o 2% mniejsza od unijnej. Większe niż w kraju ceny za to zboże oferowano m.in. we Francji – 167 EUR/t, Niemczech – 170 EUR/t i w Hiszpanii – 180 EUR/t. Jednocześnie za jęczmień na Słowacji płacono 144 EUR/t, a zatem o 10% mniej niż w Polsce.
 
W Polsce za kukurydzę płacono 659 zł/t, tj. więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża kształtowała się na poziomie podobnym do notowanego przed rokiem.
 
Cena kukurydzy w UE wyniosła 164 EUR/t - 693 zł/t, czyli o 0,3% mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% więcej niż miesiąc wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w euro była w granicy - 156 EUR/t była niższa o 5% od średniej unijnej. Niższe ceny niż w Polsce uzyskiwano m.in. w Rumunii – 154 EUR/t, na Słowacji – 147 EUR/t i w Bułgarii – 143 EUR/t.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
Na rynkach zagranicznych, w czwartym tygodniu kwietnia 2018 r., wzrosły ceny większości monitorowanych zbóż. W notowaniu z 25 kwietnia 2018 r. w USA średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się na poziomie 201 EUR/t, a więc o 4,5% wyższym niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica SRW podrożała o 4% do 183 EUR/t. Za pszenicę konsumpcyjną w portach Morza Czarnego płacono 176 EUR/t, czyli o 2% więcej niż przed tygodniem, a we Francji 169 EUR/t, tj. o 0,3% mniej.
 
Cena eksportowanego jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego, w porównaniu z poprzednim notowaniem, zwiększyła się o 1% i wyniosła 177 EUR/t, a we Francji uległa spadkowi o 2% do 173 EUR/t.
 
Giełdowa cena kukurydzy w USA ukształtowała się w granicy 160 EUR/t, a zatem o 2% wyższej niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 167 EUR/t, a we Francji 165 EUR/t, w obu przypadkach o 1% więcej niż we wcześniejszym notowaniu.


Tagi:
źródło: