| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (24.05.2020)

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu maja 2020 r. zaobserwowano obniżkę monitorowanych cen zbóż podstawowych oraz wzrost cen kukurydzy. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (24.05.2020)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 18–24 maja 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 828 zł/t, a więc mniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale więcej o 0,2% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 4% niż przed rokiem.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju uzyskiwano 550 zł/t, czyli mniej o 5% niż przed tygodniem. Cena ta była niższa o 5,5% niż miesiąc wcześniej i o 23% niż w analogicznym okresie 2019 r.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 701 zł/t, tj. o 1% mniejszej niż w poprzednim tygodniu, ale o ponad 1% większej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno to było o 12% tańsze.
 
Za pszenżyto płacono 698 zł/t, czyli o 0,2% mniej niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 2% niż przed miesiącem, ale niższa o 9,5% niż przed rokiem.
 
Za owies konsumpcyjny w kraju uzyskiwano 672 zł/t, czyli mniej o 4% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było tańsze o 12% niż przed rokiem.
 
Cena kukurydzy wyniosła 752 zł/t i była wyższa o 0,5% od notowanej w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było droższe o 3% niż miesiąc wcześniej i o 7% niż w tym samym okresie 2019 r.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W ostatnim tygodniu maja 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zaobserwowano obniżkę cen pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego, przy zwyżce cen kukurydzy. W notowaniu z 27 maja 2020 r. w USA eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 199 EUR/t, a pszenicy SRW – 194 EUR/t, a zatem mniej odpowiednio o 0,5% i o 2% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 199 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 201 EUR/t, w obu przypadkach o 2% mniejszej.
 
Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 167 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 163 EUR/t. Ceny te były niższe niż przed tygodniem odpowiednio o 0,5% i o 1%.
 
Cena kukurydzy w USA, tak jak tydzień wcześniej, ukształtowała się na poziomie 140 EUR/t. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 162 EUR/t i była wyższa o 1%. Za kukurydzę we Francji otrzymywano 173 EUR/t, czyli więcej o 3% niż przed dwoma tygodniami.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!