| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (25.02.2018)

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu lutego 2018 r. ceny większości monitorowanych zbóż uległy spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (25.02.2018)
Ceny zakupu zbóż
 
W dniach 19–25.02.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną nabywano po 674 zł/t, a więc o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. Cena ta była o 3% mniejsza niż przed rokiem.
 
Na rynku UE przeważały zwyżkowe trendy cen pszenicy. W trzecim tygodniu lutego 2018 r. unijna cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 165 EUR/t - 691 zł/t, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej była niższa o 2% od średniej unijnej oraz o 5% niż w Niemczech i o 4% niż w Czechach. Jednocześnie pszenica w Polsce była o 3% droższa niż na Słowacji.
 
Za żyto konsumpcyjne przeciętnie w kraju uzyskiwano 573 zł/t względem 572 zł/t tydzień wcześniej i 575 zł/t przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była o 1% niższa od notowanej przed rokiem.
 
Przeciętna cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 664 zł/t, tj. o 0,3% mniejszym niż w poprzednim tygodniu. Cena tego ziarna była o 1% niższa od uzyskanej miesiąc wcześniej, ale o 11% wyższa niż w porównywalnym okresie 2017 r.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE, podobnie jak tydzień wcześniej, płacono 157 EUR/t - 656 zł/t. Cena ta była o 1% większa niż przed miesiącem. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro była wyższa o 1% od średniej unijnej, o 18% niż na Słowacji i o 32% niż w Rumunii. Więcej niż w Polsce za to zboże płacono m.in. we Francji o 6% i w Niemczech o 5%.
 
Za kukurydzę w Polsce płacono 628 zł/t, a zatem o 1% mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża utrzymała się na poziomie notowanym miesiąc wcześniej, ale była o 4% niższa niż przed rokiem. Cena kukurydzy w UE, tak jak przed miesiącem, wyniosła 158 EUR/t - 660 zł/t. Był to poziom nieznacznie o 0,4% wyższy niż w poprzednim notowaniu.
 
Krajowa cena kukurydzy wyrażona w euro była o 5% niższa od unijnej. Mniej niż w Polsce za to zboże płacono w Rumunii o 14%, Bułgarii o 5% oraz w Chorwacji i na Słowacji po 1%.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
Pod koniec lutego 2018 r. na monitorowanych giełdach zagranicznych zwiększyły się ceny zbóż. W notowaniu z 28 lutego 2018 r. na giełdzie w USA eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się w granicy 209 EUR/t, a więc o 8% wyższej niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica SRW podrożała o 9% do 174 EUR/t. Na giełdzie we Francji i w portach Morza Czarnego za pszenicę konsumpcyjną płacono po 169 EUR/t, czyli w obu przypadkach o 2% więcej niż przed tygodniem.
 
Cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego wyniosła 176 EUR/t i była o 6% wyższa niż przed tygodniem. W tym czasie na giełdzie we Francji zboże to podrożało o 3% do 174 EUR/t. Cena kukurydzy na giełdzie w USA w obrębie tygodnia wzrosła o 7% do 149 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 3% do 153 EUR/t. Za ziarno to na giełdzie we Francji otrzymywano 159 EUR/t, tj. o 1% więcej niż przed tygodniem.Tagi:
źródło: