| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (25.06.2017)

Pod koniec sezonu na rynku krajowym zmiany cen zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (25.06.2017)
W dniach 19–25 czerwca 2017 r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płaciły 729 zł/t, czyli o 0,3% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena tego ziarna była o 11% wyższa niż przed rokiem.
 
Cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 653 zł/t, tj. o 1% niższej niż tydzień wcześniej, ale o 2% wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 24% droższe niż w analogicznym okresie 2016 r.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego, podobnie jak przed tygodniem, wynosiła 673 zł/t i była o 1% większa niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była o 12% wyższa niż przed rokiem.
 
Za jęczmień browarny płacono 641 zł/t, czyli taniej o 14% niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem oraz o 7% niż rok wcześniej.
 
Cena pszenżyta w stosunku do poprzedniego tygodnia nieznacznie wzrosła o 0,2% i wyniosła 699 zł/t. Cena pszenżyta była też większa o 0,5% niż przed miesiącem i o 17% niż przed rokiem.
 
Za kukurydzę dostawcy uzyskiwali 714 zł/t, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku zboże to było o 0,3% droższe.
 
Ceny w kontraktach terminowych na giełdach zagranicznych
 
Na monitorowanych giełdach zagranicznych w przedostatnim tygodniu czerwca 2017 r. ceny pszenicy w kontraktach terminowych zwiększyły się. W notowaniu z 22 czerwca 2017 r. na giełdzie Euronext we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej z terminem dostawy na wrzesień 2017 r. wyniosła 174 EUR/t - 738 zł/t, a zatem to o ponad 2% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie na giełdzie CBoT w USA pszenica w kontrakcie lipcowym podrożała o 2% do 170 USD/t - 644 zł/t.
 
Cena kukurydzy na giełdzie w Chicago z terminem dostawy na lipiec 2017 r. w obrębie tygodnia zmalała o 4% do 143 USD/t - 543 zł/t. W Paryżu cena tego zboża w kontrakcie sierpniowym ukształtowała się na poziomie 173 EUR/t - 734 zł/t, czyli o 0,4% wyższym niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: