| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (25.11.2018)

Na rynku krajowym w przedostatnim tygodniu listopada 2018 r. zaobserwowano nieznaczne zmiany cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (25.11.2018)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W dniach 19–25.11.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną nabywano po 838 zł/t, a więc o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej i o 23% niż przed rokiem.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 715 zł/t względem 718 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była jednak większa o 1% niż przed miesiącem i o 23% niż w analogicznym czasie 2017 r.
 
Cena jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 802 zł/t i była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 0,3% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było droższe o 25%.
 
Za kukurydzę płacono 710 zł/t, czyli o 1% mniej niż tydzień wcześniej. Cena ta była większa o 0,2% niż przed miesiącem i o 19% niż przed rokiem.
 
Ceny na giełdach krajowych
 
W końcu listopada 2018 r., po zakończonych zbiorach kukurydzy, podaż ziarna zbóż zarówno ze strony producentów rolnych, jak i firm handlowych uległa ograniczeniu. Większość przetwórców jest zaopatrzona w surowiec niezbędny do bieżącej produkcji. Jednak biorąc pod uwagę, że w sezonie 2018/2019 podaż pasz objętościowych jest niższa niż w latach wcześniejszych, przetwórcy na bieżąco dokupują zboże na giełdach lub na rynkach lokalnych, aby zwiększyć dostępność pasz przemysłowych w 2019 r. Na giełdzie rolno-paliwowej Rolpetrol w dniach 19–25.11.2018 r. sprzedano 200 ton kukurydzy po 730 zł/t oraz 80 ton jęczmienia paszowego po 845 zł/t. Ceny tych zbóż zawierały koszty transportu.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
Od połowy października 2018 r. ceny zbóż na giełdach zagranicznych nie wykazywały wyraźnego kierunku zmian. Na monitorowanych giełdach zagranicznych w końcu listopada br. przeważały nieznaczne zwyżki cen zbóż. W notowaniu z 28 listopada 2018 r. na giełdzie w USA eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 191 EUR/t, a HRW – 203 EUR/t. Ceny te były większe niż przed tygodniem odpowiednio o 0,5% i 1%. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 205 EUR/t, czyli o 1% wyższej niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża zmniejszyła się o 0,2% do 198 EUR/t.
 
Za jęczmień paszowy we Francji, tak jak za pszenicę konsumpcyjną, otrzymywano 205 EUR/t, tj. o 0,3% więcej niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 211 EUR/t i była wyższa o 1%.
 
Cena kukurydzy na giełdzie w USA w obrębie tygodnia wzrosła o 0,4% do 143 EUR/t, a w portach Morza Czarnego uległa spadkowi o 0,5% do 145 EUR/t. We Francji za ziarno, podobnie jak dwa tygodnie wcześniej, płacono 180 EUR/t.


Tagi:
źródło: