| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (26.07.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (26.07.2020)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W przedostatnim tygodniu lipca br. korzystne warunki pogodowe w kraju spowodowały przyspieszenie prac żniwnych i wzrost podaży zbóż do skupu. W wyniku czego ceny zbóż podstawowych uległy spadkowi. W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 20–26 lipca 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 752 zł/t. Cena ta była niższa o 6% niż tydzień wcześniej i o około 9% niż przed miesiącem. Jednocześnie pszenica konsumpcyjna była droższa o 12% niż przed rokiem.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 511 zł/t, a więc mniej o 3,5% niż tydzień wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku żyto było o 11% tańsze.
 
Cena jęczmienia paszowego wyniosła 610 zł/t i była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było tańsze o 12% niż przed miesiącem, ale droższe o 2% niż rok wcześniej.
 
Za pszenżyto płacono 664 zł/t względem 687 zł/t tydzień wcześniej. Była to cena mniejsza o 5% niż przed miesiącem, ale wyższa o 9% niż przed rokiem.
 
Cena zakupu kukurydzy ukształtowała się w granicy 791 zł/t, czyli większej o 2% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była wyższa o 4,5% od notowanej miesiąc wcześniej i o 14% niż w analogicznym okresie 2019 r.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W końcu lipca 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały obniżki cen zbóż. W USA w notowaniu z 29 lipca 2020 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 190 EUR/t i była niższa o 2% niż przed tygodniem. Za pszenicę SRW płacono 205 EUR/t, czyli mniej o 1%. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 177 EUR/t, a we Francji – 188 EUR/t, w obu przypadkach niższym o 1%.
 
Wysyłkowa cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 1% do 159 EUR/t, a we Francji cena tego zboża wzrosła o 0,3% do 168 EUR/t.
 
Eksportowa cena kukurydzy w portach Morza Czarnego ukształtowała się na poziomie 158 EUR/t, czyli o 1% niższym niż tydzień wcześniej, a w USA – o 2% do 142 EUR/t.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!