| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (26.09.2021)

Na rynku krajowym w czwartym tygodniu września 2021 r. zaobserwowano różnokierunkowe zmiany cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (26.09.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW

W dniach 20–26 września 2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną otrzymywano 1006 zł/t, czyli więcej o 1,5% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 36% niż przed rokiem.

Cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 820 zł/t, a więc większej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 8,5% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było droższe o 58%.

Cena jęczmienia paszowego, podobnie jak tydzień wcześniej, wyniosła 867 zł/t. Zboże to było droższe o 8% niż przed miesiącem i o 39% niż przed rokiem. Za pszenżyto uzyskiwano 890 zł/t, czyli więcej o 1% niż przed tygodniem i o 9% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była wyższa o 43% niż w analogicznym okresie 2020 r.

Cena owsa konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 665 zł/t, a zatem niższym o 4% niż tydzień wcześniej, ale wyższym o 7% niż przed miesiącem. Zboże to było o 13% droższe niż przed rokiem.

Kukurydzę w kraju kupowano po 1 112 zł/t w odniesieniu do 1 114 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była większa o 6% niż miesiąc wcześniej i o 37% niż przed rokiem.

Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych

Pod koniec września 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych utrzymała się zwyżkowa tendencja cen zbóż. W USA w notowaniu z 29 września 2021 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 300 EUR/t i była większa o 2% niż przed tygodniem, a pszenicy SRW – o 1% do 262 EUR/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 1% do 247 EUR/t, a we Francji o 1,5% do 264 EUR/t.

Eksportowe ceny jęczmienia paszowego we Francji oraz w portach Morza Czarnego w obrębie tygodnia zwiększyły się o 1% i wynosiły odpowiednio 240 EUR/t i 227 EUR/t.

Eksportowa cena kukurydzy w portach Morza Czarnego ukształtowała się na poziomie 227 EUR/t, a w USA – 242 EUR/t, czyli niższym odpowiednio o 1% i o 2% niż tydzień wcześniej.


Tagi:
źródło: