| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (26.12.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (26.12.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW

Na przełomie roku 2021/2022 sprzedaż ziarna zbóż była nieznaczna i dotyczyła głównie pszenicy i kukurydzy. W czwartym tygodniu grudnia 2021 r. na rynku krajowym zmiany cen zbóż były różnokierunkowe.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 20–26 grudnia 2021 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 319 zł/t, a więc więcej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 5% niż miesiąc wcześniej i o 56% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 119 zł/t względem 1 121 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 9% niż przed miesiącem i o 91% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 137 zł/t, a zatem wyższym o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 10% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno to było o 63% droższe.

Zakłady zbożowe owies konsumpcyjny kupowały po 1 028 zł/t, tj. o 1% taniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 3,5% niż przed miesiącem i o 76% niż w analogicznym okresie 2020 r.

Za pszenżyto płacono 1 190 zł/t, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 7% więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 64% wyższa niż przed rokiem.

Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 078 zł/t, tj. więcej o 2% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 3% niż przed miesiącem i o 40% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: