| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (27.02.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (27.02.2022)
Ceny pszenicy konsumpcyjnej na giełdach MATIF i CBoT


Ceny pszenicy na giełdzie MATIF i CBoT dynamicznie rosną. Przyczyną wzrostu cen jest popyt eksportowy na unijną pszenicę spowodowany blokadą portów zlokalizowanych na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym. Zapotrzebowanie na pszenicę generowane jest w sporym stopniu przez rynki odznaczające się ujemnym bilansem zbożowym. Sytuacja ta powoduje poszukiwanie alternatywnych źródeł dostaw, które będą wstanie zastąpić podaż z kierunku ukraińskiego i rosyjskiego.


Na giełdzie MATIF w notowaniu z 7.03.2022 r. cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na marzec ukształtowała się na poziomie 422,50 EUR/t względem 393,75 EUR/t w notowaniu z 4.03.2022 r., co oznacza wzrost o 7,3%. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 31 % w odniesieniu do ceny notowanej przed tygodniem, tj. 28.02.2022 r.


Na giełdzie CBoT w dniu 7.03.2022 r. cena pszenicy wyniosła 523,67 USD/t i była wyższa o 5,7% niż w poprzednim notowaniu oraz o 53,6% w stosunku do ceny notowanej przed tygodniem.


Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW


Na rynku krajowym w dniach 21–27.02.2022 r. (dane ZSRIR MRiRW) za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 278 zł/t, czyli więcej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 35% niż przed rokiem. Na rynku unijnym w omawianym tygodniu lutego br. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 285 EUR/t - 1 360 zł/t, czyli o 2% więcej niż tydzień wcześniej. Zboże to było nieznacznie droższe o 0,2% niż przed miesiącem i o 35% niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie niższym o 6% do 268 EUR/t.


Za żyto konsumpcyjne w kraju uzyskiwano 1 084 zł/t, o 0,5% więcej niż w po-przednim notowaniu, ale o 3% mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 58% droższe.


Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 123 zł/t, wobec 1 126 zł/t przed tygodniem. Zboże to było o 3% tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o 43% droższe niż przed rokiem.


Za pszenżyto w Polsce płacono średnio 1 132 zł/t, o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 4% niższa niż przed miesiącem, ale 41% wyższa niż w końcu lutego 2021 r.


Za kukurydzę w kraju otrzymywano 1 127 zł/t, tj. więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Cena tego zboża była wyższa o 30% niż przed rokiem. Cena kukurydzy w UE wyniosła 261 EUR/t - 1 244 zł/t. Cena tego zboża była niższa o 0,2% niż tydzień wcześniej, ale wyższa o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była większa o 24% niż rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 236 EUR/t i była o 10% mniejsza niż w UE.


Ceny na rynkach zagranicznych


Na początku marca 2022 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny zbóż, w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, odnotowały duże tygodniowe zwyżki. W USA w notowaniu z 2 marca 2022 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 430 EUR/t, a więc więcej o 16,5% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 400 EUR/t, czyli wyższym o 20% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła się o 24% do 365 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 25% do 326 EUR/t.


Za jęczmień paszowy we Francji otrzymywano 351 EUR/t, tj. więcej o 22,5% niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – o 3% do 270 EUR/t.


Cena kukurydzy w portach Morza Czarnego w ciągu tygodnia wzrosła o 15% do 297 EUR/t, natomiast w USA – o 12% do 308 EUR/t.


Tagi:
źródło: