| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (27.03.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (27.03.2022)
Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 1.04.2022 r. ukształtowała się na poziomie 365,25 EUR/t wobec 369,50 EUR/t w notowaniu z 31.03.2022 r. (spadek o 1,2%). Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była niższa o 4,2% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 25.03.2022 r. Cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 1.04.2022 r. wyniosła 315,35 EUR/t i była o 2,3% niższa niż w poprzednim notowaniu (z 31.03.2022 r.). Jednocześnie poziom cen kukurydzy na giełdzie MATIF był niższy o 6,9% niż przed tygodniem (notowanie z 25.03.2022 r.).

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

Na rynku krajowym w czwartym tygodniu marca 2022 r. odnotowano spadek cen pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego, przy zwyżce cen pozostałych, monitorowanych zbóż. W dniach 21–27.03.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 527 zł/t, a więc mniej o 0,2% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 19,5% niż miesiąc wcześniej i o 60% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 209 zł/t i była o 1% niższa niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 11,5% niż przed miesiącem i o 68% niż przed rokiem.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 283 zł/t, czyli wyższym o 3% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była większa o 14% od notowanej miesiąc wcześniej i o 53% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Za pszenżyto płacono 1 339 zł/t, a więc więcej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 18% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 59% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 160 zł/t. Zboże to było droższe o 8% niż przed tygodniem i o 13% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies był droższy o 75%.

Za kukurydzę w kraju uzyskiwano 1 305 zł/t wobec 1300 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 16% niż przed miesiącem i o 46% niż przed rokiem.

Ceny na rynkach zagranicznych

W końcu marca 2022 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny zbóż uległy spadkowi. W USA w notowaniu z 30 marca 2022 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 418 EUR/t, tj. mniej o 7% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 385 EUR/t, a więc niższym o 8% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się o 7% do 378 EUR/t. Cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego i we Francji w ciągu tygodnia obniżyła się o 5%, odpowiednio do 369 EUR/t i 378 EUR/t. Za kukurydzę w USA uzyskiwano 312 EUR/t, czyli o 6% mniej niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: