| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (27.06.2021)

Na rynku krajowym w czwartym tygodniu czerwca 2021 r. zmiany cen zakupu monitorowanych zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (27.06.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 21–27 czerwca 2021 r. za pszenicę konsumpcyjną, podobnie jak tydzień wcześniej, płacono 961 zł/t. Cena tego zboża była niższa o 1% od ceny notowanej przed miesiącem, ale wyższa o 17% niż przed rokiem.

Cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 807 zł/t, a więc o 4% wyższej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była większa o 7% niż miesiąc wcześniej i o 49% niż w analogicznym okresie 2020 r.

Za jęczmień paszowy otrzymywano 891 zł/t, czyli mniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale więcej o 3% niż przed miesiącem. Zboże to było droższe o 29% niż rok wcześniej.

Cena zakupu pszenżyta ukształtowała się na poziomie 895 zł/t, a zatem niższym o 0,5% niż przed tygodniem. Jednocześnie cena ta była wyższa o 4% niż miesiąc wcześniej i o 29% przed rokiem.

Za owies konsumpcyjny płacono 616 zł/t, a więc więcej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była podobna do notowanej przed miesiącem, ale o 9% mniejsza niż rok wcześniej.

Kukurydzę w kraju kupowano po 1 030 zł/t, a zatem drożej o 2,5% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to kosztowało więcej o 36%.

Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych

W końcu czerwca 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały zniżki cen zbóż. W USA w notowaniu z 30 czerwca 2021 r. średnia eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB), tak jak przed tygodniem, wynosiła 226 EUR/t. W tym czasie cena pszenicy HRW zwiększyła się o 6% do 249 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 211 EUR/t, czyli wyższym o 1% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża zmniejszyła się o 1% do 198 EUR/t.

Za jęczmień paszowy we Francji przeciętnie uzyskiwano 207 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 199 EUR/t. Było to, w obu przypadkach mniej o 1% niż przed tygodniem.

Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 263 EUR/t, tj. wyższym o 8% niż w poprzednim notowaniu. W portach Morza Czarnego cena tego zboża, podobnie jak przed tygodniem, wyniosła 236 EUR/t. W tym czasie we Francji cena kukurydzy zmalała o 5% do 262 EUR/t.


Tagi:
źródło: