| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (27.09.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (27.09.2020)
Krajowe i unijne ceny zakupu zbóż
 
Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 21–27.09.2019 r. pszenicę konsumpcyjną nabywano po 758 zł/t, czyli drożej o 3% niż przed tygodniem. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 6% niż przed miesiącem i o 12% niż rok wcześniej. Na rynku unijnym w ostatnim tygodniu września br. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 172 EUR/t - 740 zł/t i była większa o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 3% niż przed miesiącem. Zboże to było o 6% droższe niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 169 EUR/t, a więc niższej o 2% od średniej unijnej. Była ona m.in. mniejsza o 13% niż we Francji, Włoszech i w Niemczech, ale o 6% większa niż na Słowacji i o 10,5% niż w Czechach.
 
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju otrzymywano 523 zł/t, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było tańsze o 11%.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 619 zł/t względem 623 zł/t tydzień wcześniej. Jęczmień był droższy o 2% niż przed miesiącem, ale o 4% tańszy niż przed rokiem. Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 152 EUR/t - 683 zł/t, a zatem mniej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 3% niż przed miesiącem i o,4% niż rok wcześniej. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro wynosząca 138 EUR/t była niższa o 9% od średniej unijnej. Jednocześnie cena jęczmienia była m.in. o 18% mniejsza niż w Niemczech, ale o 7% większa niż na Słowacji.
 
Kukurydzę w kraju kupowano po 867 zł/t, czyli drożej o 7% niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż miesiąc wcześniej. Za zboże to płacono więcej o 34% niż w rok wcześniej. Cena kukurydzy w UE wyniosła 168 EUR/t - 754 zł/t. Cena tego zboża była o 0,3% mniejsza niż przed tygodniem i o 1% miesiąc wcześniej, ale wyższa o 10% niż przed rokiem. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 193 EUR/t i była wyższa o 15% niż średnio w UE.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!