| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (28.01.2018)

Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy spadkowi, a jęczmienia paszowego i kukurydzy minimalnie wzrosły. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (28.01.2018)
Ceny zakupu zbóż
 
W dniach 22–28.01.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną nabywano po 679 zł/t, czyli o 2% taniej niż we wcześniejszym tygodniu. Cena ta była mniejsza o 1% niż miesiąc wcześniej i o 0,2% niż przed rokiem.
 
Odwrotne trendy cenowe były w wielu krajach UE. W czwartym tygodniu stycznia 2018 r. unijna cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 164 EUR/t - 683 zł/t, czyli więcej o 0,2% niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż przed miesiącem. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej była podobna do średniej unijnej oraz w Niemczech. Mniejsze niż w Polsce ceny odnotowano m.in. w Czechach o 3,5% i na Słowacji o 8,4%.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 575 zł/t, a zatem o 1% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 1% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była o 2% wyższa od notowanej przed rokiem.
 
Cena jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 668 zł/t względem 665 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena tego ziarna była o 1% mniejsza od otrzymanej miesiąc temu, ale o 7% wyższa niż w analogicznym czasie 2017 r.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE, podobnie jak tydzień wcześniej, płacono 155 EUR/t - 645 zł/t. Cena ta była jednak o 4% mniejsza niż przed miesiącem. W Polsce poziom cen tego ziarna był jednym z większych w UE. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro była wyższa o 4% od średniej unijnej oraz o 2% niż w Niemczech, o 22% niż na Słowacji i o 34% niż w Rumunii.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: