| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (28.02.2021)

Na rynku krajowym utrzymuje się zwyżkowy trend cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (28.02.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW
 
W dniach 22–28 lutego 2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną otrzymywano 948 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 24% niż przed rokiem.
 
Cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 687 zł/t, a zatem wyższej o 4% niż w poprzednim tygodniu i o 7% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było droższe o 23%.
 
Cena jęczmienia paszowego wyniosła 785 zł/t i była mniejsza o 0,4% niż tydzień wcześniej, ale większa o 7% niż przed miesiącem i o 16% niż przed rokiem.
 
Za pszenżyto otrzymywano 805 zł/t, a zatem więcej o 0,5% niż tydzień wcześniej i o 7% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była wyższa o 22% przed rokiem.
 
Kukurydzę w kraju kupowano po 866 zł/t względem 865 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 4% niż miesiąc wcześniej i o 31% niż przed rokiem.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W pierwszych dniach marca 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zaobserwowano obniżkę cen pszenicy. Wyjątkiem były porty Morza Czarnego, gdzie cena tego zboża się zwiększyła. W USA w notowaniu z 3 marca 2021 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na ba-zie FOB) wyniosła 236 EUR/t i była niższa o 4% niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica SRW potaniała o 3% do 238 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 246 EUR/t, tj. o 1% niższym. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 239 EUR/t i była o 1,5% większa niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: