| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (28.03.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (28.03.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW
 
Zakłady zbożowe monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w czwartym tygodniu marca 2021 r. pszenicę konsumpcyjną nabywały po 954 zł/t, czyli drożej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 1% niż miesiąc wcześniej i o 26% niż przed rokiem.
 
W dniach 22–28 marca 2021 r. na rynku unijnym cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 981 zł/t i była o 1% większa niż tydzień wcześniej oraz przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 18% droższe.
 
W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 207 EUR/t, tj. o 3% niższym od średniej ceny unijnej. Była ona m.in. mniejsza o 1% niż w Czechach, o 7,5% niż we Francji i o 8% niż w Niemczech, ale o 6% wyższa niż na Słowacji.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju płacono 718 zł/t, a zatem o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 5% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 31% droższe niż przed rokiem.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 839 zł/t, a zatem wyższym o 2% niż tydzień wcześniej i o 7% niż w ostatnim tygodniu lutego br. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 25% droższe. Za jęczmień paszowy na obszarze UE, podobnie jak w poprzednim tygodniu, płacono 907 zł/t. Cena ta była wyższa o 2% niż przed miesiącem i o 21% niż rok wcześniej. Krajowa cena jęczmienia paszowego wyrażona w euro - 182 EUR/t była o 7,5% niższa od średniej ceny unijnej. Jednocześnie cena tego zboża była m.in. mniejsza o 8% niż w Niemczech i o 12% niż we Francji. Mniej niż w Polsce za jęczmień płacono tylko w Finlandii - 163 EUR/t i na Litwie - 166 EUR/t.
 
Za pszenżyto w kraju otrzymywano 841 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena tego ziarna była wyższa o 4,5% niż na końcu lutego 2021 r. i o 28% niż przed rokiem.
 
Za owies konsumpcyjny płacono 663 zł/t, tj. mniej o 2% niż tydzień wcześniej. Cena tego ziarna była zbliżona do notowanej przed miesiącem i o 6% wyższa niż przed rokiem.
 
Kukurydzę w kraju, podobnie jak w poprzednim tygodniu, nabywano po 894 zł/t. Cena tego zboża była o 3% większa niż przed miesiącem i o 33% niż rok wcześniej.
 
Cena kukurydzy w UE wyniosła 1024 zł/t. Cena tego zboża była wyższa o 3% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem oraz o 34% niż rok wcześniej.
 
Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 194 EUR/t i była o 13% niższa niż średnio w UE. Cena ta była m.in. o 15,5% mniejsza niż w Rumunii.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W końcu marca 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny pszenicy uległy dalszemu spadkowi. W USA w notowaniu z 30 marca 2021 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 219 EUR/t, a pszenicy SRW – 227 EUR/t. Ceny te były odpowiednio niższe o 2% i 3% niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy konsumpcyjnej we Francji zmniejszyła się o 5% do 218 EUR/t.


Tagi:
źródło: