| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (28.06.2020)

Na rynku krajowym w czwartym tygodniu czerwca 2020 r. wzrosły ceny zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (28.06.2020)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 22–28 czerwca 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 822 zł/t. Cena ta była wyższa o 0,2% niż tydzień wcześniej i podobna do notowanej przed miesiącem. Jednocześnie pszenica konsumpcyjna była droższa o 7% niż przed rokiem. Na rynku unijnym w czwartym tygodniu czerwca 2020 r. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 787 zł/t i była o 1% większa niż tydzień wcześniej, ale o ponad 1% mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 184 EUR/t, czyli wyższym o 4,5% od średniej unijnej. Była ona m.in. niższa o 2% niż w Niemczech, ale większa o 13% niż na Słowacji i o 2% niż w Czechach.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 555 zł/t, o 2% więcej niż przed tygodniem. Cena ta była mniejsza o 0,5% niż miesiąc wcześniej i o 16% niż w analogicznym czasie 2019 r.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 695 zł/t, czyli wyższej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było tańsze o 2% niż przed miesiącem i o 4% niż rok wcześniej. Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 696 zł/t, a zatem więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 2% od notowanej przed miesiącem, ale niższa o 4% niż rok wcześniej. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro wyniosła 155 EUR/t i była podobna do średniej unijnej. Jednocześnie cena jęczmienia była o 2% mniejsza niż w Niemczech.
 
Cena kukurydzy w kraju wyniosła 757 zł/t i była o 0,2% większa niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była zbliżona do notowanej miesiąc wcześniej, ale o 8% większa niż przed rokiem. Cena kukurydzy w UE ukształtowała się na poziomie 743 zł/t. Cena tego zboża była wyższa o 2% niż tydzień wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku kukurydza była droższa o 2%. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 169 EUR/t i była większa o 2% niż w UE i o 24% niż na Słowacji.
 
Cena pszenżyta w Polsce osiągnęła poziom 699 zł/t, tj. wyższy o 0,5% niż tydzień wcześniej. Była to cena podobna do notowanej przed miesiącem i niższa o 7% niż przed rokiem.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
Na przełomie czerwca i lipca 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zwiększyły się ceny zbóż. W USA w notowaniu z 1 lipca 2020 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 190 EUR/t i była większa o 5% niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy HRW wzrosła o 4% do 194 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 186 EUR/t, czyli wyższej o 3% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża, w porównaniu z notowaniami sprzed tygodnia, uległa spadkowi o 1% do 177 EUR/t.
 
Eksportowa cena jęczmienia paszowego we Francji w obrębie tygodnia wzrosła o 4% do 170 EUR/t. W portach Morza Czarnego cena tego zboża pozostała na poziomie 156 EUR/t.
 
Cena eksportowa kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 154 EUR/t, tj. wyższym o 7% niż tydzień wcześniej. W tym czasie we Francji za kukurydzę otrzymywano 173 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 163 EUR/t, w obu przypadkach o 2% więcej.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!