| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (30.01.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (30.01.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż

Na rynku krajowym w ostatnim tygodniu stycznia 2022 r. odnotowano nieznaczna obniżka cen monitorowanych zbóż konsumpcyjnych, przy zwyżce cen pozostałych zbóż. W dniach 24–30.01.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 286 zł/t, a więc mniej o 0,3% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 5% niż miesiąc wcześniej i o 38,5% niż przed rokiem.

W dniach 24–30 stycznia 2022 r. na rynku unijnym cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 1 289 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 5,5% niż przed miesiącem i o 36% niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 284 EUR/t, czyli niższym o 0,2% od średniej unijnej. Była ona m.in. wyższa o 8% niż w Czechach i o 2% niż na Słowacji, ale o 4% mniejsza niż w Niemczech.

Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 1 115 zł/t, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim notowaniu, ale o 4% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 73% droższe.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 159 zł/t, tj. wyższym o 2% niż przed tygodniem i o 6% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było droższe o 58% niż przed rokiem. Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 1 240 zł/t. Cena ta była wyższa o 2,5% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było droższe o 42%. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro wyniosła 256 EUR/t była o 6,5% niższa od średniej unijnej. Cena tego zboża była m.in. mniejsza o 8% niż w Niemczech i o 6% niż we Francji.

Za pszenżyto w Polsce płacono średnio 1 176 zł/t względem 1 175 zł/t tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 2% niż przed miesiącem, ale wyższa o 56% niż w końcu stycznia 2021 r. Za kukurydzę w kraju uzyskiwano 1 092 zł/t, a zatem więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była wyższa o 3% niż przed miesiącem i o 31,5% niż przed rokiem.

Cena kukurydzy w UE wyniosła 1 176 zł/t. Cena tego zboża była wyższa o 3% niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 29% niż rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 241 EUR/t i była niższa o 7% niż w UE. Cena ta była m.in. wyższa o 5% niż na Słowacji i o 1% niż w Rumunii.

Ceny na rynkach zagranicznych

W pierwszych dniach lutego 2022 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zmniejszyły się ceny pszenicy. W USA w notowaniu z 2 lutego 2022 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 329 EUR/t, tj. mniej o 6% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 294 EUR/t, tj. niższym o 5% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej zmalała o 5% do 274 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 2% do 271 EUR/t.

Za jęczmień paszowy we Francji przeciętnie uzyskiwano 260 EUR/t, a zatem mniej o 5% niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – więcej o 1% do 267 EUR/t. Przeciętna cena kukurydzy w portach Morza Czarnego w ciągu tygodnia wzrosła o 0,3% do 253 EUR/t, natomiast w USA uległa spadkowi o 2% do 258 EUR/t. W tym czasie we Francji cena tego zboża wyniosła 263 EUR/t i była wyższa o 3% niż trzy tygodnie wcześniej.


Tagi:
źródło: