| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (30.05.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (30.05.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W końcu sezonu 2020/2021 na rynku krajowym ceny zakupu monitorowanych zbóż były różnokierunkowe. W dniach 24–30.05.2021 r. zaobserwowano dalszy wzrost cen pszenicy, żyta, pszenżyta oraz owsa konsumpcyjnego, przy spadku cen pozostałych monitorowanych zbóż.
 
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 968 zł/t, a więc więcej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była o 17% wyższa niż przed rokiem.
 
Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 757 zł/t i była większa o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 9% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 38% droższe.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 863 zł/t, tj. o 1% niższej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena ta była wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej i o 23% niż przed rokiem.
 
Za pszenżyto płacono 862 zł/t, czyli więcej o 0,5% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Cena tego zboża była o 24% większa niż przed rokiem.
 
Za owies konsumpcyjny w kraju otrzymywano 616 zł/t względem 615 zł/t tydzień wcześniej i 649 zł/t przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 8% tańsze.
 
Kukurydzę w kraju kupowano po 1 014 zł/t, a zatem taniej o 0,3% niż tydzień wcześniej. Cena ta była wyższa o 6% niż miesiąc wcześniej i o 35% niż przed rokiem.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W notowaniu z 2 czerwca 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny zbóż znacząco zwiększyły się w reakcji na obawy o stan zasiewów pszenicy w USA, tj. w związku z brakiem wystarczającej ilości opadów. W USA eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 236 EUR/t, a pszenicy SRW – 239 EUR/t, czyli więcej odpowiednio o 5% i 6% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 240 EUR/t, tj. o 5% wyższym niż przed tygodniem.
 
W portach Morza Czarnego cena tego zboża wzrosła o 1% do 216 EUR/t. Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 233 EUR/t, czyli więcej o 5% niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – o 1% do 202 EUR/t.
 
Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 254 EUR/t, a więc wyższym o 6% niż w poprzednim notowaniu. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 244 EUR/t i była o 3% większa niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: