| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (30.06.2019)

Wysokie temperatury powietrza w Polsce w maju i czerwcu 2019 r., przy nieznacznych opadach deszczu, spowodowały przesuszenie górnych warstw gleby. Sytuacja ta wpłynęła na przyspieszenie zbiorów zbóż ozimych, szczególnie na słabych, piaszczystych glebach. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (30.06.2019)
Krajowe i unijne ceny zakupu zbóż
 
Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24–30.06.2019 r. pszenicę konsumpcyjną nabywano po 766 zł/t, a więc o 1% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 3% taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena pszenicy była o 9% większa niż w analogicznym okresie 2018 r.
 
Na rynku unijnym cena pszenicy konsumpcyjnej, tak jak w poprzednim tygodniu, wyniosła 179 EUR/t - 761 zł/t. Była ona o 2% mniejsza niż przed miesiącem, ale o 7% większa niż przed rokiem. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 181 EUR/t, tj. o 1% wyższej od średniej unijnej. Była ona niższa m.in. o 5% niż w Czechach, o 1% niż w Niemczech, ale większa o 5% niż we Francji i o 1% niż na Słowacji.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 659 zł/t, a zatem mniej o 2,5% niż w poprzednim tygodniu i o 7% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to kosztowało więcej o 17%.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 722 zł/t, a zatem to o 7,5% niższym niż tydzień wcześniej. Jęczmień był o 7% tańszy niż przed miesiącem, ale o 7% droższy niż przed rokiem.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono średnio 161 EUR/t - 684 zł/t. Cena ta była mniejsza o 1,5% niż w poprzednim tygodniu i o 11% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to kosztowało więcej o 2%. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro wyniosła 170 EUR/t była o 5,5% wyższa od średniej unijnej. Jednocześnie cena ta była większa m.in. o 1% niż w Niemczech i o 10% niż we Francji.
 
Kukurydzę w kraju kupowano po 699 zł/t, a więc nieznacznie o 0,3% drożej niż w poprzednim tygodniu. Zboże to było o 1% tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o 1% droższe niż w analogicznym okresie 2018 r.
 
Cena kukurydzy w UE w porównaniu z poprzednim tygodniem zmniejszyła się o 1% do 163 EUR/t - 693 zł/t. Cena tego zboża była podobna do notowanej przed miesiącem, ale o 0,3% mniejsza niż rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 165 EUR/t i była o 1% większa niż średnio w UE. Krajowa kukurydza była o 17% droższa niż na Słowacji.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W pierwszym tygodniu lipca 2019 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych znacząco zmalały ceny pszenicy. W USA w notowaniu z 3.07.2019 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 200 EUR/t i była niższa o 5% niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica HRW potaniała o 4% do 196 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 176 EUR/t, czyli mniejszym o 9% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego ziarna wyniosła 171 EUR/t i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej.
 
Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 160 EUR/t, czyli o 3% mniej niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – 151 EUR/t, tj. o 2% więcej.
 
Cena kukurydzy w USA w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 1% do 177 EUR/t. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 172 EUR/t i była o 2% wyższa niż przed tygodniem.
  


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!