| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (30.07.2017)

W czwartym tygodniu lipca ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po sporej obniżce w poprzednim tygodniu, nieco się zwiększyły. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (30.07.2017)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W dniach 24–30 lipca 2017 r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płaciły 705 zł/t, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% mniej niż miesiąc wcześniej. Cena tego ziarna była jednak o 16% wyższa niż przed rokiem.
 
Cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 595 zł/t, a więc o 5% mniejszym niż tydzień wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 25% droższe niż w analogicznym okresie 2016 r.
 
Notowana w pierwszych trzech tygodniach lipca sezonowa zniżka cen jęczmienia paszowego, wynikająca z rosnących dostaw z nowych zbiorów w czwartym tygodniu została zahamowany. Cena zakupu jęczmienia paszowego wynosiła 568 zł/t i była podobna do notowanej w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była o 15% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 8% większa niż przed rokiem.
 
W czwartym tygodniu lipca kukurydzę nabywano po 720 zł/t względem 715 zł/t w poprzednim tygodniu i 710 zł/t przed miesiącem. Cena tego zboża była o 2% wyższa niż w porównywalnym okresie 2016 r.
 
Ceny zbóż na giełdach zagranicznych
 
Na monitorowanych giełdach zagranicznych na przełomie lipca i sierpnia 2017 r. przeważały obniżki cen zbóż. W notowaniu z 2 sierpnia 2017 r. (za Komisją Europejską) na giełdzie w USA cena pszenicy SRW wyniosła 160 EUR/t, a pszenicy HRW 177 EUR/t i była odpowiednio o 5% i 7% niższa niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża zmniejszyła się o 2% do 166 EUR/t. Na giełdzie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 167 EUR/t, tj. o 0,3% większym niż przed tygodniem.
 
Giełdowa cena jęczmienia paszowego we Francji wyniosła 148 EUR/t w stosunku do 149 EUR/t przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego za zboże to płacono 147 EUR/t, czyli o 1% więcej.
 
Cena kukurydzy na giełdzie w USA w obrębie tygodnia zmalała o 2,5% do 134 EUR/t, a w portach Morza Czarnego o 3% do 143 EUR/t. We Francji cena tego zboża wyniosła 155 EUR/t.


Tagi:
źródło: