| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (30.12.2018)

Na rynku krajowym w drugiej połowie grudnia 2018 r. zwiększyła się cena kukurydzy, a nieznacznemu spadkowi uległy ceny żyta konsumpcyjnego i jęczmienia paszowego. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej była podobna do notowanej w drugim tygodniu grudnia i w końcu listopada 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (30.12.2018)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W dniach 17–30.12.2018 r.1 w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW krajowa cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 834 zł/t względem 833 zł/t w poprzednim notowaniu. Był to poziom o 0,2% wyższy niż w końcu listopada 2018 r. Jednocześnie zboże to było o 22% droższe niż w porównywalnym okresie 2017 r.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju, tak jak przed miesiącem, otrzymywano 711 zł/t. Cena ta była o 1% niższa niż w drugim tygodniu grudnia 2018 r. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 25% droższe.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 816 zł/t, tj. o 1% mniejszym niż w poprzednim notowaniu. Cena tego ziarna była wyższa o 1% niż w końcu listopada 2018 r. i o 21% niż przed rokiem.
 
W stosunku do notowania z drugiego tygodnia grudnia 2018 r. krajowa cena kukurydzy zwiększyła się o 2% do 730 zł/t. Cena ta była większa o 5% niż miesiąc wcześniej i o 18% niż w końcu 2017 r.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
W pierwszym tygodniu stycznia 2019 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały obniżki cen zbóż. W USA w notowaniu z 2 stycznia 2019 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 194 EUR/t, a HRW – 204 EUR/t. Ceny te były w obu przypadkach o 1% niższe niż przed tygodniem. We Francji za pszenicę konsumpcyjną płacono 209 EUR/t, czyli o 1% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego zboże to podrożało o 0,2% do 210 EUR/t.
 
Cena jęczmienia paszowego we Francji w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 1% do 209 EUR/t. W portach Morza Czarnego za zboże to uzyskiwano 207 EUR/t, a zatem o 0,2% mniej niż przed tygodniem.
 
Cena kukurydzy na giełdzie w USA i w portach Morza Czarnego w trakcie tygodnia wzrosła o 0,4% do odpowiednio 148 EUR/t i 151 EUR/t. We Francji cena kukurydzy wyniosła 186 EUR/t i była o 1% wyższa niż dwa tygodnie wcześniej.


Tagi:
źródło: