| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (31.01.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (31.01.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
Zakłady zbożowe monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w ostatnim tygodniu stycznia 2021 r. pszenicę konsumpcyjną kupowały po 929 zł/t, a więc o 2% drożej niż w poprzednim notowaniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 7% niż miesiąc wcześniej i o 25,5% niż przed rokiem.
 
W dniach 25–31 stycznia 2021 r. na rynku unijnym przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 210 EUR/t - 943 zł/t, czyli więcej o 0,2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 9,5% droższe niż przed miesiącem i o 15% niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 207 EUR/t, tj. niższym o 1,5% od średniej unijnej. Była ona m.in. wyższa o 10% niż w Czechach i o 22% niż na Słowacji, ale niższa o 11% niż w Niemczech.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju uzyskiwano 643 zł/t, a zatem więcej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 11% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 14% droższe.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 732 zł/t, czyli wyższym o 0,3% niż w trzecim tygodniu stycznia br. i o 5% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było droższe o 9% niż przed rokiem.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 193 EUR/t - 867 zł/t. Cena ta była wyższa o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 11% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 19% droższe. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro wynosząca 163 EUR/t była niższa o 16% od średniej unijnej. Cena tego zboża była m.in. o 20% mniejsza niż w Niemczech.
 
Za pszenżyto płacono 756 zł/t, a zatem o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była większa o 5,5% niż na końcu grudnia 2020 r. i o 15,5% niż przed rokiem.
 
Za kukurydzę w kraju otrzymywano 830 zł/t, a więc więcej o 0,2% niż w poprzednim notowaniu. Cena tego zboża była wyższa o 6% niż przed miesiącem i o 28% niż przed rokiem.
 
Cena kukurydzy w UE wyniosła 201 EUR/t - 904 zł/t. Cena tego zboża była niższa o 0,1% niż tydzień wcześniej, ale wyższa o 7% niż przed miesiącem oraz o 25,5% niż rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 185 EUR/t i była niższa o 8% niż średnio w UE. Cena ta była m.in. o 34% większa niż na Słowacji.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W pierwszym tygodniu lutego 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały spadki cen pszenicy. W USA w notowaniu z 3 lutego 2021 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 242 EUR/t, tj. mniej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się w granicy 239 EUR/t, czyli o 0,2% wyższej niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej zmniejszyła się o 3% do 232 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 1% do 240 EUR/t.
 
Za jęczmień paszowy we Francji otrzymywano 217 EUR/t, a zatem mniej o 4% niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – o 1% do 208 EUR/t, mniej. Przeciętna cena kukurydzy w portach Morza Czarnego w ciągu tygodnia wzrosła o 2%, do 220 EUR/t, a w USA – o 4%, do 211 EUR/t.


Tagi:
źródło: