| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (4.11.2018)

Na przełomie października i listopada 2018 r. na rynku krajowym zaobserwowano wzrost cen zbóż konsumpcyjnych. Sezonowo zwiększona podaż kukurydzy przyczynia się m.in. do dalszej obniżki cen zbóż paszowych. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (4.11.2018)
Ceny zakupu zbóż
 
W dniach 29.10 – 4.11.2018 r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płaciły 833 zł/t, a więc o 2% drożej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 3% niż przed miesiącem i o 25% niż przed rokiem.
 
Cena zakupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 712 zł/t i była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była podobna do notowanej miesiąc wcześniej i o 27% większa niż przed rokiem.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 794 zł/t, tj. niższej o 1% niż tydzień wcześniej. Ziarno to było jednak droższe o 4% niż przed miesiącem i o 26% niż w tym samym okresie 2017 r.
 
Krajowa cena zakupu kukurydzy wyniosła 701 zł/t względem 708 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 3% tańsze niż przed miesiącem, ale o 13% droższe niż rok wcześniej.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
Na rynkach zagranicznych zmiany cen monitorowanych zbóż były różnokierunkowe. W USA w notowaniu z 7.11.2018 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 190 EUR/t i była wyższa o 1% niż przed tygodniem. Za pszenicę HRW, podobnie jak tydzień wcześniej, płacono 207 EUR/t. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej zwiększyła się o 1% do 205 EUR/t. W portach Morza Czarnego cena tego zboża ukształtowała się na poziomie 198 EUR/t, tj. o 2% niższym.
 
Za jęczmień paszowy w portach Morza Czarnego uzyskiwano 207 EUR/t, czyli o 1,5% mniej niż przed tygodniem, natomiast we Francji – więcej o 2% do 209 EUR/t.
 
Eksportowa cena kukurydzy w USA w ciągu tygodnia praktycznie pozostała niezmienna, a w portach Morza Czarnego – wzrosła o 1% i w obu przypadkach kształtowała się na poziomie 145 EUR/t. We Francji cena tego zboża wyniosła 176 EUR/t i była wyższa o 1% niż przed dwoma tygodniami.


Tagi:
źródło: