| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (5.01.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (5.01.2020)
Na rynku krajowym w dniach 30.12.2019 – 5.01.2020 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW krajowa cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej, podobnie jak w drugiej połowie grudnia 2019 r., wyniosła 712 zł/t. Cena ta była o 0,2% większa niż miesiąc wcześniej, ale o 16% mniejsza niż przed rokiem. Najwyższe ceny za pszenicę konsumpcyjną uzyskiwano w makroregionie północno-zachodnim – 726 zł/t, mniejsze w centralno-wschodnim – 723 zł/t, a najniższe w południowym – 680 zł/t.
 
Na przełomie grudnia 2019 r. i stycznia 2020 r. krajowi przedsiębiorcy za żyto konsumpcyjne otrzymywali 571 zł/t względem 582 zł/t w poprzednim notowaniu. Jednoczenie zboże to kosztowało o 0,6% więcej niż przed miesiącem, ale o 20% mniej niż przed rokiem. Cena żyta konsumpcyjnego w makroregionie północno-zachodnim ukształtowała się w granicy 578 zł/t, a w centralno-wschodnim – 552 zł/t. W makroregionie południowym nie odnotowano zakupu tego zboża.
 
Jęczmień paszowy w kraju nabywano po 666 zł/t, a zatem o 1% taniej niż w drugiej połowie grudnia 2019 r. Jednocześnie ziarno to było o 2% droższe niż przed miesiącem, ale tańsze o 19% niż rok wcześniej. Jak wynika z dostępnych danych w makroregionie północno-zachodnim dostawcom jęczmienia paszowego za 1 tonę płacono 674 zł.
 
Cena zakupu kukurydzy wyniosła 661 zł/t w odniesieniu do 636 zł/t w poprzednim notowaniu. Cena ta była większa o 5% niż przed miesiącem, ale mniejsza o 12% niż przed rokiem. Cena tego zboża w makroregionie północno-zachodnim wyniosła 670 zł/t, a w makroregionie centralno-wschodnim – 637 zł/t.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
Na monitorowanych giełdach zagranicznych na początku 2020 r. przeważały obniżki cen zbóż. W notowaniu z 8 stycznia 2020 r. w USA eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) ukształtowała się w obrębie 222 EUR/t, a pszenicy HRW – 208 EUR/t. Ceny te były mniejsze niż przed tygodniem odpowiednio o 1% i 2%. W tym czasie we Francji za pszenicę konsumpcyjną płacono 193 EUR/t, czyli jest to taniej o 1%, a w portach Morza Czarnego – 196 EUR/t, tj. wzrost o 1%.
 
Cena jęczmienia paszowego we Francji w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 2% do 169 EUR/t. W portach Morza Czarnego cena tego zboża pozostała w granicy 165 EUR/t.
 
Za kukurydzę w USA otrzymywano 155 EUR/t, a więc o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża zwiększyła się o 0,5% do 157 EUR/t.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!