| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (5.02.2017)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż. Analiza obejmuje okres od 30 stycznia do 5 lutego 2017 roku.

Rynek zbóż w kraju (5.02.2017)
Ceny pszenicy

Według danych MRiRW, w dniach 30.01–05.02.2017 r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej za pszenicę konsumpcyjną w kraju płaciły 685 zł/t, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego zboża była o 2% wyższa niż przed miesiącem i niż przed rokiem.
 
Ceny żyta
 
Cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 565 zł/t względem 564 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było droższe o 4% niż przed miesiącem i o 6% niż rok wcześniej.
 
Ceny jęczmienia
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego wynosiła 632 zł/t i była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 4% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 3% droższe niż przed rokiem.
 
Ceny kukurydzy
 
Za kukurydzę uzyskiwano 636 zł/t, czyli o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku zboże to było jednak o 8,5% tańsze.
 
Handel zagraniczny w okresie lipiec–grudzień 2016 r.
 
Dobre krajowe zbiory sprzyjają eksportowi zbóż. W pierwszej połowie sezonu 2016/2017 z Polski wysłano 3,7 mln ton ziarna zbóż, a zatem o 35% więcej niż przed rokiem. Do zwyżki wywozu zbóż najbardziej przyczyniła się większa sprzedaż pszenicy, która stanowiła 63% ogółu eksportu ziarna.
 
Eksport pszenicy wyniósł 2,3 mln ton i był o 62% większy niż rok wcześniej. Kukurydzy w tym czasie wysłano 0,7 mln ton, czyli o 81% więcej. Dostawa pozostałych zbóż była zdecydowanie mniejsza. Nieco większy niż przed rokiem był wywóz przetworów zbożowych. Łącznie z przetworami zbożowymi wyrażonymi w ekwiwalencie ziarna w okresie lipiec–grudzień 2016 r. z kraju wysłano 4,2 mln ton zbóż względem 3,2 mln ton przed rokiem. Wartość eksportu wzrosła o 17% do 1,5 mld EUR.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: