| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (5.12.2021)

Na rynku krajowym na przełomie listopada i grudnia 2021 r. ceny zbóż nadal rosły. Wyjątkiem była kukurydza, której cena uległa spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (5.12.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż

W dniach 29.11–5.12.2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną otrzymywano 1 318 zł/t, czyli więcej o 5% niż tydzień wcześniej i o 18% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 57% niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w kraju płacono 1 088 zł/t, tj. więcej o 6% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 18% niż miesiąc wcześniej i o 89% niż w analogicznym okresie 2020 r.

Cena jęczmienia paszowego wyniosła 1 093 zł/t i była wyższa o 6% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 12% niż przed miesiącem i o 62,5% niż przed rokiem.

Za pszenżyto w kraju uzyskiwano 1 195 zł/t, czyli więcej o 8% niż przed tygodniem i o 25% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była wyższa o 67% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Cena owsa konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 1 002 zł/t, a więc wyższej o 1% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 15% niż przed miesiącem i o 71% niż przed rokiem.

Za kukurydzę „suchą” średnio w kraju płacono 1 015 zł/t, tj. taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 5% niż miesiąc wcześniej i o 35% niż przed rokiem.

Kukurydzę z tegorocznych zbiorów o podwyższonej wilgotności nabywano po 706 zł/t, czyli drożej o 5% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 10% niż przed miesiącem i o 56% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: