| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (7.03.2021)

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu marca 2021 r. ceny monitorowanych zbóż zwiększyły się. Wyjątkiem było żyto konsumpcyjne, którego ceny uległy spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (7.03.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW
 
W dniach 1–7 marca 2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną otrzymano 952 zł/t, tj. więcej o 0,5% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 27,5% niż przed rokiem.
 
Żyto konsumpcyjne w kraju kupowano po 685 zł/t względem 687 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była większa o 4% niż miesiąc wcześniej i o 22% niż przed rokiem.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 803 zł/t, tj. wyższej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było droższe o 19%.
 
Za pszenżyto przeciętnie uzyskiwano 818 zł/t, tj. więcej o 2% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była wyższa o 22% przed rokiem.
 
Cena kukurydzy wyniosła 876 zł/t i była wyższa o 1% niż tydzień wcześniej, o 4% niż przed miesiącem i o 31% niż w analogicznym okresie 2020 r.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W drugim tygodniu marca 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zaobserwowano nieznaczny wzrost cen pszenicy. Wyjątkiem była Francja, gdzie cena tego zboża uległa spadkowi. W USA w notowaniu z 10 marca 2021 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 236 EUR/t i była o 0,3% wyższa niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica SRW podrożała o 1% do 240 EUR/t. W portach Morza Czarnego cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się także na poziomie 240 EUR/t, czyli o 0,3% wyższym. We Francji cena tego zboża wyniosła 242 EUR/t i była o 1% niższa.


Tagi:
źródło: