| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (8.04.2018)

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. wzrosły ceny większości monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (8.04.2018)
Ceny zakupu zbóż
 
W dniach 2–8.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 675 zł/t, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena ta była niższa o 1% niż miesiąc wcześniej i o 2% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 168 EUR/t - 705 zł/t, tj. o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 161 EUR/t, a zatem o 4% niższym niż w UE. Spośród najważniejszych polskich partnerów handlowych większe ceny niż w Polsce odnotowano m.in. w Niemczech – 171 EUR/t i w Czechach – 166 EUR/t, a niższe na Słowacji – 156 EUR/t.
 
Krajowa cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 574 zł/t i była o większa 2% niż przed tygodniem oraz o 1% niż miesiąc wcześniej. Jednak w porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 2% tańsze.
 
Cena jęczmienia paszowego wyniosła 679 zł/t, a więc o 1 % więcej niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było droższe o 7% niż miesiąc wcześniej i o 6% niż przed rokiem.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono średnio 165 EUR/t - 693 zł/t. Cena ta była wyższa o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w walucie unijnej wyniosła 162 EUR/t i była o 2% mniejsza od średniej unijnej. Większe niż w kraju ceny za to zboże oferowano m.in. w Niemczech – 173 EUR/t i w Hiszpanii – 183 EUR/t. Jednocześnie za jęczmień na Słowacji płacono 134 EUR/t – o 17% mniej niż w Polsce.
 
W Polsce za kukurydzę płacono 647 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 3% niższa niż w analogicznym okresie 2017 r.
 
Cena kukurydzy w UE wyniosła 163 EUR/t - 684 zł/t, tj. więcej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 1,5% niż miesiąc wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w euro - 154 EUR/t była o 5% mniejsza od unijnej. Niższe ceny niż w Polsce otrzymywano w Rumunii – 150EUR/t, na Słowacji – 146 EUR/t i w Bułgarii – 143 EUR/t.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
Na rynkach zagranicznych, w drugim tygodniu kwietnia 2018 r., zwiększyły się ceny większości monitorowanych zbóż. W notowaniu z 11 kwietnia 2018 r. w USA eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się w granicy 200 EUR/t, a więc to więcej o 3% niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica SRW podrożała o 5% do 176 EUR/t. Za pszenicę konsumpcyjną we Francji i w portach Morza Czarnego płacono po 172 EUR/t, tj. odpowiednio o 1% i o 0,3% więcej niż przed tygodniem.
 
Cena wywożonego jęczmienia paszowego we Francji, w porównaniu z poprzednim notowaniem, zwiększyła się o 1% i wyniosła 180 EUR/t, a w portach Morza Czarnego uległa spadkowi o 1% do 177 EUR/t.
 
Giełdowa cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 156 EUR/t, czyli o 3% wyższym niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża, podobnie jak tydzień wcześniej, wyniosła 166 EUR/t.


Tagi:
źródło: