| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju i na świecie (10.07.2016)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż. Analiza obejmuje okres od 4 do 10 lipca 2016 roku.

Rynek zbóż w kraju i na świecie (10.07.2016)
Ceny pszenicy

Jak wynika z danych, w dniach 4-10.07.2016 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 635 zł/t, a więc o 2% mniej niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była podobna do notowanej miesiąc wcześniej, ale o 11% mniejsza niż przed rokiem.

 
Ceny żyta
 
Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 514 zł/t i była niższa o 3% niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem oraz o 2% niż rok wcześniej.

Ceny jęczmienia
 
Za jęczmień paszowy otrzymywano 562 zł/t, czyli mniej o 5% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. Cena tego zboża była zbliżona do notowanej w analogicznym okresie 2015 r.
 
Ceny kukurydzy
 
Cena kukurydzy ukształtowała się w granicy 717 zł/t, a zatem wyższym o 1% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie była ona większa o 2,5% niż miesiąc wcześniej i o 19% niż przed rokiem.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
Na początku lipca 2016 r. ceny zbóż na większości monitorowanych giełd zagranicznych uległy dalszemu spadkowi. W notowaniu z 7 lipca 2016 r. (za FAPA) na giełdzie w USA cena pszenicy SRW, Nr 2 wynosiła 167 USD/t i była o 2% mniejsza niż przed tygodniem. W tym czasie na Ukrainie pszenica konsumpcyjna potaniała o 4% do 172 USD/t. W Niemczech zboże to wyceniono na 167 EUR/t, a zatem o 1% niżej niż tydzień wcześniej. Z kolei we Francji zaobserwowano wzrost ceny pszenicy o 2,5% do 162 EUR/t.
 
Giełdowa cena jęczmienia paszowego w USA ukształtowała się w granicy 140 USD/t, tj. niższej o 3,5% niż przed tygodniem, a w Niemczech – o 0,3% do 169 USD/t. We Francji cena tego zboża w porównaniu z notowaniem sprzed tygodnia zwiększyła się o 4% do 135 EUR/t.
 
Cena kukurydzy na giełdzie w USA w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 5% do 158 USD/t, a w Argentynie o 4,5% do 171 USD/t. We Francji cena tego zboża wynosiła 163 EUR/t i była o 2% mniejsza niż tydzień wcześniej.


Tagi:
źródło: